Valné zhromaždenia CEN a CENELEC

V dňoch 23. 6. - 24. 6. 2022 sa delegácia reprezentujúca národný normalizačný orgán Slovenska zúčastňuje na Valných zhromaždeniach CEN a CENELEC v Prahe. Jedna z tém, o ktorej sa diskutuje je venovaná Implementácii Stratégie 2030.

Komunita CEN a CENELEC v dôsledku potreby digitalizácie noriem a procesov pripravuje realizačný plán na podporu projektov, ktoré budú odrážať pružnejší európsky normalizačný systém. Strategické ciele na podporu týchto projektov sú zamerané na:

  • riešenia pre dvojitú zelenú a digitálnu transformáciu na pochopenie synergií medzi normami IKT a zelenými normami;
  • európsky normalizačný vzdelávací balík pre budúcich tvorcov noriem;
  • identifikáciu hlavných trhov mimo Európy s cieľom zjednodušenia prístupu prostredníctvom noriem.

Na okraj Valných zhromaždení CEN a CENELEC sa 24. 6. 2022 uskutoční bilaterálne stretnutie s predstaviteľmi CEN a CENELEC Elenou Santiago Cid a Pierre-Yvesom Le Borgnom s cieľom prediskutovať pripravované legislatívne zmeny v oblasti technickej normalizácie na Slovensku.