Výzva na predkladanie nominácií CEN a CENELEC „Standards+Innovation Awards“

Európske normalizačné organizácie CEN a CENELEC každoročne udeľuje 3 ocenenia s názvom „Standards+Innovation Awards“. Tieto ocenenia sú udeľované v troch kategóriách:

  1. Európsky výskumný projekt, ktorý úspešne prispel k technickej normalizácii,
  2. Výskumný pracovník alebo inovátor (jednotlivec), ktorý dosiahol úspešnú integráciu výskumu alebo inovácie začlenením tvorby technických noriem do inovačných procesov alebo vytvorením takých výsledkov výskumu, ktoré boli začlenené do normalizačných produktov,
  3. Mladý výskumník, ktorý sa zaoberal technickou normalizáciou v akademickej práci, doktorandskej dizertačnej práci alebo inom univerzitnom výskumnom projekte.

Kandidáta na ocenenie CEN a CENELEC „Standards+Innovation Awards“ môžete nominovať zaslaním vyplneného formulára príslušnej kategórie (formuláre sú priložené nižšie) v anglickom jazyku do 31.5.2022 na e-mailovú adresu jana.mikusova@normoff.gov.sk.

Viac informácii nájdete na webovej stránke CEN a CENELEC: https://www.cencenelec.eu/get-involved/research-and-innovation/cen-and-cenelec-activities/standards-innovation-awards/

Prílohy na stiahnutie:

Názov dokumentu formát  formát 
Nominačný formulár  „Project Nomination“ stiahnuť (DOCX, 130,6 kB) stiahnuť (ODT, 127,7 kB)
Nominačný formulár „Researcher or Innovator Nomination“ stiahnuť (DOCX, 131,8 kB) stiahnuť (ODT, 127,6 kB)
Nominačný formulár vo formáte „Young Researcher Nomination“ stiahnuť (DOCX, 136,8 kB) stiahnuť (ODT, 127,2 kB)
Informácia o spracovaní osobných údajov v súvislosti so zapojením sa do aktivít CEN, CENELEC stiahanuť (DOCX, 17,3 kB) stiahnuť (ODT, 10,7 kB)