Vážení partneri, 

do nového roku Vám zamestnanci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky prajú veľa zdravia, spokojnosti, osobných a pracovných úspechov.

Ďakujem Vám za spoluprácu, podporu a konštruktívny dialóg.