Dňa 8.12.2021 bola Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) udelená Cena Brisk 2021.

Ocenenie ÚNMS SR získal za dôslednú implementáciu ID-SK na webovom sídle www.unms.sk. Cena bola odovzdaná počas konferencie BIS2021/2.

ÚNMS SR bude naďalej zjednodušovať, modernizovať elektronickú komunikáciu a digitálne zručnosti pre občanov a podnikateľov.