Počas XXXV. Plenárneho zasadnutia Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní (C.I.P.) sa 9. novembra 2021 v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch uskutočnilo slávnostné podpísanie Memoranda o porozumení pri spolupráci v rámci C.I.P. medzi vedúcou slovenskej delegácie v C.I.P. Katarínou Surmíkovou Tatranskou, MBA a vedúcim českej delegácie v C.I.P. Ing. Milanom Kuklom.

Vedúci oboch delegácií sa dohodli na podpore rozvoja spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky v rámci C.I.P., vytvorení stálej pracovnej skupiny pre túto oblasť, ako aj odbornej pomoci pri implementácii rozhodnutí C.I.P. do právneho poriadku oboch štátov.

Podpísanie Memoranda o porozumení
Na fotografii: 
Ing. Milan Kukla, vedúci českej delegácie v C.I.P.
a Katarína Surmíková Tatranská, MBA, vedúca slovenskej delegácie v C.I.P.