Vážení čitatelia,

redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo.

e-Metrológia a skúšobníctvo (PDF, 3,7 MB)

Prajeme príjemné čítanie
Redakcia

Viac informácií o všetkých vydaniach elektronického periodika nájdete v bloku Publikácie a prezentácie