Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) dňa 26. októbra 2021 organizuje online konferenciu „Deň skúšobníctva a Deň normalizácie 2021“, prostredníctvom aplikácie Webex.

Podrobné informácie o programe nájdete v pozvánke (PDF, 352,1 kB).

Tešíme sa záujmu odbornej verejnosti o takýto typ konferencie. ÚNMS SR má v pláne v podobných platformách pokračovať.

Ak máte záujem o online konferenciu alebo iné otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: dsdn@normoff.gov.sk, o voľných kapacitách Vás budeme informovať.

Z konferencie budú pre verejnosť dostupné prezentácie.