Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF
Obsah
Aktualita

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF

Publikované 18.10.2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal tlačovú správu "Ministerstvo obrany Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF".

Tlačová správa zverejnená v pdf. formáte (PDF, 420,5 kB)


Na fotografii: Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka ÚNMS SR
a Peter Kozák, generálny tajomník služobného úradu MO SR