Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. Oslávte svojich odborníkov a svoju prácu!
Aktualita

Oslávte svojich odborníkov a svoju prácu!

Publikované 14.10.2021

Čo je Svetový deň normalizácie?

Svetový deň normalizácie sa koná každý rok, 14. októbra. Vtedy oslavujeme tisíce odborníkov, ktorí sa podieľajú na práci v oblasti technickej normalizácie a posudzovania zhody. Je to tiež príležitosť na lepšie pochopenie významu technickej normalizácie. Tento rok a v nasledujúcich ôsmich rokoch ukážeme, ako medzinárodné normy prispievajú k dosahovaniu cieľov udržateľného rozvoja.

Posolstvo ISO, IEC a ITU k Svetovému dňu normalizácie 2021

SPOLOČNÁ VÍZIA PRE LEPŠÍ SVET

Ciele trvalo udržateľného rozvoja, ktorých úlohou je riešiť sociálnu nerovnováhu, rozvíjať udržateľné hospodárstvo a spomaliť tempo zmeny klímy, sú veľmi ambiciózne. Ich dosiahnutie si bude vyžadovať spoluprácu mnohých verejných a súkromných partnerov a využívanie všetkých dostupných nástrojov vrátane medzinárodných noriem a posudzovania zhody.

Intenzívny boj proti pretrvávajúcej celosvetovej pandémii odhalil absolútnu potrebu riešiť ciele trvalo udržateľného rozvoja inkluzívnym spôsobom, posilniť naše spoločnosti a urobiť ich odolnejšími a spravodlivejšími. Dnes vás žiadame, aby ste sa s nami pripojili k misii, ktorá potvrdzuje význam cieľov udržateľného rozvoja pre budovanie lepšej budúcnosti. V tomto úsilí sú technické normy dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Celý systém technických noriem je postavený na spolupráci. Spoluprácou posilňujeme postavenie ľudí reálnymi riešeniami, aby sme mohli čeliť výzvam v oblasti udržateľnosti.

Práve v tomto duchu sa zapájame do viacročnej cesty Svetového dňa normalizácie, ktorá predstavuje mnoho spôsobov, akými medzinárodné normy prispievajú k úspechu cieľov udržateľného rozvoja.

Buďme jednotní, spolupracujme na urýchlení Agendy 2030 aj používaním technických noriem pre ciele trvalo udržateľného rozvoja a naplňme našu spoločnú víziu pre lepší svet.

Spoločná vízia pre lepší svet