Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. Aktualizácia Rozhodnutia RR:02 - Cenník služieb SNAS
Obsah
Aktualita

Aktualizácia Rozhodnutia RR:02 - Cenník služieb SNAS

Publikované 06.10.2021

V súlade s avizovaným zámerom bola pripravená aktualizácia Cenníka služieb SNAS. Cieľom aktualizácie je spravodlivejšie stanovenie výšky poplatkov za jednotlivé akreditačné služby, ktoré zohľadňuje časové a personálne nároky na posudzovanie. SNAS komunikoval návrh Cenníka s ÚNMS SR, Horizontálnym akreditačným výborom a jednotlivými dotknutými subjektmi. 
 
Po dôkladnej analýze údajov z Akreditačného informačného systému došlo k prehodnoteniu výšky sadzieb za akreditačné služby vrátane ročného poplatku za udržiavanie akreditácie; vo vzťahu k náročnosti posudzovania. V praxi to znamená pokles nákladov pre väčšinu akreditovaných subjektov s malým rozsahom akreditácie. Naopak pri akreditovaných subjektoch s veľkým rozsahom dochádza k nárastu nákladov na akreditačné služby. Po aktualizácii sú sadzby za vybrané akreditačné služby (akreditácia, reakreditácia, dohľad a ročný poplatok za udržiavanie) zobrazené v jednej tabuľke podľa oblastí akreditácie.
 
Nový spôsob výpočtu poplatkov za akreditačné služby bude SNAS aplikovať od 01.01.2022.