Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. Informácia o aktualizácii Cenníka služieb SNAS
Obsah
Aktualita

Informácia o aktualizácii Cenníka služieb SNAS

Publikované 04.08.2021

V súlade so závermi ostatného rokovania Dozornej rady SNAS bola pripravená aktualizácia Cenníka. Cieľom aktualizácie je v tomto roku znížiť náklady akreditovaných osôb, aj vzhľadom na ekonomické dopady pandémie COVID-19 na akreditované osoby.

Aktualizáciou dochádza k mimoriadnemu zníženiu ročného poplatku za udržiavanie akreditácie pre rok 2021 na 500,- EUR. Pomerná časť už zaplateného ročného poplatku bude akreditovaným osobám vrátená alebo zohľadnená vo faktúre za akreditačnú službu.

Zároveň SNAS chce svojich zákazníkov oboznámiť s pripravovanou zmenou Cenníka, ktorej cieľom je spravodlivejšie stanovenie výšky poplatkov za jednotlivé akreditačné služby, ktoré bude zohľadňovať časové a personálne nároky na posudzovanie.
 
Zámerom SNAS je aplikovať nový Cenník do praxe od 01.01.2022. O podrobnostiach Vás budeme včas informovať.