Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. Zákon č. 259/2021 Z. z.
Obsah
Aktualita

Zákon č. 259/2021 Z. z.

Publikované 22.07.2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 18. júna 2021 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnený zákon č. 259/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorými sú napríklad zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru a zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii. Zákon č. 259/2021 Z. z. nadobudol účinnosť 16. júla 2021.