Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Titul Efektívny používateľ modelu CAF získali ďalšie 3 stredné školy
Obsah
Aktualita

Titul Efektívny používateľ modelu CAF získali ďalšie 3 stredné školy

Publikované 14.07.2021

Národný projekt
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa


CAF centrum, ktoré bolo vytvorené v rámci národného projektu ako vzdelávacie, poradenské a konzultačné stredisko, poskytuje podporu pri implementácii modelu CAF organizáciám verejnej správy, ktoré sa zapojili do národného projektu prostredníctvom zverejnených výziev. Medzi zapojenými organizáciami boli aj stredné školy Stredná odborná škola Pruské, Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca a Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava.

Všetky tri stredné školy počas roka 2020 implementovali model CAF, v rámci ktorého prešli samohodnotením, posúdením na mieste, nastavili a začali plniť akčný plán zlepšovania a na jar 2021 absolvovali hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF. Toto hodnotenie bolo vo všetkých troch prípadoch úspešné a školy získali európsky uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul je platný dva roky.

Všetkým trom stredným školám blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov na ceste zlepšovania!