Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. UDELENIE CENY ZA DLHOROČNÝ PRÍNOS V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE
Obsah
Aktualita

UDELENIE CENY ZA DLHOROČNÝ PRÍNOS V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE

Publikované 28.05.2021

Dňa 26. mája 2021 sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenenia za dlhoročnú činnosť v oblasti technickej normalizácie. Cenu Vladimíra Lista za normalizáciu si prevzal doc. Ing. Jozef Bronček, PhD., priamo z rúk Kataríny Surmíkovej Tatranskej, MBA, predsedníčky úradu.

Udelenie ceny doc. Ing. Jozefovi Brončekovi, PhD., navrhli členovia TK 62 Technická dokumentácia a geometrické špecifikácie výrobkov.

Doc. Ing. Bronček, PhD., pôsobí na Katedre konštruovania a častí strojov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Akademické a vedecké hodnosti získal v odbore Časti a mechanizmy strojov. Vedie prednášky a cvičenia predmetu Konštruovanie pre študentov bakalárskeho štúdia a predmetu Experimentálne metódy pre študentov inžinierskeho štúdia.
 
Dlhoročným prínosom doc. Ing. Brončeka, PhD., pre technickú normalizáciu na národnej úrovni je jeho aktívna práca pri tvorbe slovenských technických noriem v oblasti technickej dokumentácie a geometrickej špecifikácie výrobkov a výkon funkcie predsedu už spomínanej TK 62 Technická dokumentácia a geometrické špecifikácie výrobkov.

 
Srdečne blahoželáme!