Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Tlačové správy
 4. SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY V SEKTORE SLUŽIEB
Obsah
Aktualita

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY V SEKTORE SLUŽIEB

Publikované 27.05.2021


Jedným z rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárskych sektorov sa v poslednom období stáva sektor služieb. Tvorí približne 70% hospodárskej činnosti Európskej únie a preto sa vytvorenie jednotného trhu služieb stalo pre Európu najvyššou prioritou. Na podporu rozvoja jednotného trhu služieb sa čoraz viac používaj technická normalizácia, ktorej výsledkom sú európske normy. ÚNMS SR ako slovenský národný normalizačný orgán povinne prijíma všetky európske normy v oblasti služieb ako slovenské technické normy a spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie, tak harmonizuje jednotný trh služieb.

Európske normy na služby stanovujú referenčné hodnoty, na základe ktorých môžu podniky merať kvalitu a výkon svojich vlastných služieb alebo služieb, ktoré kupujú, čím sa zvyšuje transparentnosť, konkurencieschopnosť a zvyšuje efektívnosť. Sú identifikované ako nástroje, ktoré podporujú komunikáciu a budujú dôveru medzi zákazníkmi a dodávateľmi, čo umožňuje lepšie posúdenie požiadaviek zákazníka a umožňuje dodávateľovi poskytnúť vhodnejšiu odpoveď. Stále viac sa využívajú v odborných kvalifikáciách, pretože pokrývajú aj požiadavky na minimálne kompetencie odborníkov, ktorí poskytujú služby.

V súčasnosti existuje viac ako 20 technických komisií Európskej normalizačnej organizácie CEN, ktoré sa zaoberajú tvorbou európskych noriem v oblasti služieb, od prepravných, poštových služieb cez služby opráv a údržby, finančné a poistné služby, ďalej služby v oblasti turizmu, starostlivosti o ľudské telo, po konzultačné a vzdelávacie služby.

Vybrané európske normy na služby zaraďuje ÚNMS SR do programu rozvoja technickej normalizácie, čím finančne zabezpečuje ich odborný preklad do slovenského jazyka vybraným spracovateľom a tým prispieva k podpore ich používania medzi slovenskými poskytovateľmi  služieb.

Rôznorodosť slovenských technických noriem na služby ilustrujú nasledovné STN vydané v slovenskom jazyku:

 • STN EN 13549 Čistiace služby. Základné požiadavky a odporúčania pre systémy merania kvality,
 • STN EN 15140 Verejná osobná doprava. Základné požiadavky a odporúčania na systémy na meranie poskytovanej kvality služieb,
 • STN EN 13809 Služby cestovného ruchu. Cestovné kancelárie a touroperátori. Terminológia,
 • STN EN 29990 Vzdelávacie služby neformálneho vzdelávania a prípravy. Základné požiadavky na poskytovateľov služieb,
 • STN EN 15733 Služby realitných maklérov. Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov.

K najnovším STN v oblasti služieb, ktoré sú vydané v slovenskom jazyku patria:

 • STN EN 15017 Pohrebné služby. Požiadavky, 
 • STN EN 17169 Tetovacie služby. Bezpečná a hygienická prax.