Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. ONLINE PREDNÁŠKA O TVORBE TECHNICKÝCH NORIEM
Obsah
Aktualita

ONLINE PREDNÁŠKA O TVORBE TECHNICKÝCH NORIEM

Publikované 04.05.2021

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) organizuje online prednášku pre študentov zameranú na tvorbu technických noriem na národnej a medzinárodnej úrovni, na ktorej vystúpia špecialisti z odboru technickej normalizácie so svojimi príspevkami.

Prvá časť prednášky poskytne prihláseným študentom základné informácie o tvorbe technických noriem na národnej úrovni, ktorú zastrešuje ÚNMS SR ako slovenský národný normalizačný orgán. Ďalej poskytne základné informácie o tvorbe technických noriem na medzinárodnej úrovni v organizáciách CEN, CENELEC, ISO a IEC.

Zástupcovia z odboru technickej normalizácie predstavia tiež možnosti, ako sa zapojiť do pripomienkovania noriem, do práce v technických komisiách alebo prekladov technických noriem do štátneho jazyka.

V druhej časti online webinára zástupcovia z odboru technickej normalizácie objasnia rozdiel medzi technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi s uvedením príkladov a odkazov na technické normy v právnych predpisoch z oblasti stavieb a stavebných výrobkov.

Informácií o online webinári a prihlasovaní sú zverejnené na webovom sídle STU BA.