Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. Nová STN v oblasti služieb
Obsah
Aktualita

Nová STN v oblasti služieb

Publikované 15.04.2021

Od 1. mája 2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR do sústavy STN prijíma v oblasti služieb novú normu STN EN 17169: 2021 Tetovacie služby. Bezpečná a hygienická prax (95 5131).

Záujem o využívanie tetovacích služieb zo strany klientov neustále rastie. Z hľadiska ochrany zdravia je dôležité venovať náležitú pozornosť aj tejto téme. Tetovanie prináša so sebou určité riziká, pri ktorých môže byť ohrozené zdravie klienta ak sa nedodržia  potrebné opatrenia.

KOMU JE URČENÁ NOVÁ STN?
STN je určená najmä pre majiteľov a prevádzkovateľov tetovacích salónov. Patrí do skupiny STN v oblasti kozmetických služieb a špecifikuje hygienické požiadavky a odporúčania na bezpečnú a hygienickú tetovaciu prax, ako aj starostlivosť po tetovaní.

ČO JE ZÁMEROM VYDANIA NOVEJ STN?
Minimalizovať riziká infekcie spôsobené tetovaním. V dokumente sa okrem iného uvádzajú aj požiadavky na odbornú spôsobilosť majiteľov alebo prevádzkovateľov tetovacej služby, ako aj požiadavky na školenie personálu, likvidáciu biologického odpadu a požiadavky na vybavenie, dezinfekciu  a prevádzkové priestory.

AKÝM SPÔSOBOM SI MÔŽETE STN OBJEDNAŤ?
Záujemcovia si môžu od 1. 5. 2021 novú STN za úhradu objednať prostredníctvom Portálu noriem alebo na e-mailovej adrese shop@normoff.gov.sk.