Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Výsledky dvoch rokov realizácie národného projektu
Obsah
Aktualita

Výsledky dvoch rokov realizácie národného projektu

Publikované 23.02.2021


ÚNMS SR za uplynulé obdobie dvoch rokov v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy v spolupráci so zapojenými partnermi a spolupracujúcimi subjektmi vynaložil markantné úsilie, zrealizoval a uskutočnil mnoho aktivít, ktoré sa pretavili do konkrétnych výsledkov podporujúcich kvalitnejšiu verejnú správu na Slovensku.

Do národného projektu sa priamo zapojilo viac ako 600 zamestnancov organizácií verejnej správy, ktorí deň čo deň pracovali na úspešnej implementácii niektorého z modelov/systémom manažérstva kvality. Celkovo sme vyškolili v rámci národného projektu do konca roku 2020 spolu 2116 zamestnancov verejnej správy. Tieto a mnoho ďalších našich výsledkov môžete nájsť v krátkej prezentácii Národný projekt v číslach, ktorá obsahuje prehľad informácií, údajov a výsledkov, ktoré sa nám spoločne v roku 2020 podarilo dosiahnuť.

Prezentácia Národný projekt v číslach (PDF, 1,4 MB)