Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. COVID-19 Aktuálne informácie
  4. ÚNMS SR v boji proti ochoreniu COVID-19 bezodplatne sprístupnil ďalšie technické normy
Obsah
Aktualita

ÚNMS SR v boji proti ochoreniu COVID-19 bezodplatne sprístupnil ďalšie technické normy

Publikované 29.01.2021

ÚNMS SR v spolupráci s Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), Európskym výborom pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC),  Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC) podporuje celospoločenské úsilie pri riešení problémov spôsobených ochorením COVID-19  a bezodplatne sprístupnil ďalšie technické normy do 31. marca 2021.

Poskytnutie bezplatného balíka súboru technických noriem na vnútroštátnej úrovni uľahčí prácu mnohým spoločnostiam v Európskom hospodárskom priestore, ktoré upravujú svoje technické zariadenia a výrobné postupy k dosiahnutiu hmatateľných výsledkov v boji proti ochoreniu COVID-19. Na tento účel ÚNMS SR identifikoval technické normy v oblastiach:

Poznámka:
Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na webové sídlo medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO alebo na konkrétnu sprístupnenú STN vo formáte .pdf na čítanie.