Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. SCHVÁLENÁ - Koncepcia štátnej politiky ÚNMS SR
Obsah
Aktualita

SCHVÁLENÁ - Koncepcia štátnej politiky ÚNMS SR

Publikované 09.12.2020

Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 až 2024 (ďalej len „Koncepcia štátnej politiky“), ktorú dnes 9. decembra 2020 schválila vláda Slovenskej republiky, má okrem iného podporiť podnikateľské prostredie, znížiť administratívnu záťaž, nastaviť spravodlivejší a transparentnejší systém výberu pokút, zvýšiť kvalitu organizácií verejnej správy, ako i zvýšiť digitalizáciu procesov.

V schválenom materiáli sú podrobne spracované jednotlivé oblasti pôsobnosti úradu a to: technická normalizácia, metrológia, posudzovanie zhody a akreditácia orgánov posudzovania zhody, so zhodnotením súčasného stavu a s následným rozpracovaním koncepčných zámerov na obdobie štyroch rokov. Koncepcia ako nadstavbový strategický dokument určuje ciele dlhodobejšieho charakteru, ktorých naplnenie ovplyvní ďalšie smerovanie vymedzených oblastí.