Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. Dobré nápady majú cenu zlata!
Obsah
Aktualita

Dobré nápady majú cenu zlata!

Publikované 02.11.2020


„Každý z nás si v rámci svojej práce, pracovného prostredia vymyslel “čosi”, čo mu uľahčilo prácu, zlepšilo pracovné prostredie alebo prakticky pomáha. Niekedy zdanlivo obyčajná vec môže byť veľmi praktická aj pre nás ostatných.“
Takto znela výzva pre zamestnancov úradu na aktívne zapojenie sa do zlepšovania interného prostredia.

Poďme spoločne meniť úrad na: "Modernú organizáciu, kde budeme všetci radi pracovať a vytvárať hodnoty, ktoré slúžia ľuďom.“ Prihovárala sa predsedníčka úradu Katarína Surmíková Tatranská, zamestnancom úradu. 

Výsledky boli prekvapujúce. Zapojilo sa 36 zamestnancov. Každý mal nápad, návrh alebo podnet na zlepšenie. Ocenené boli jednoduché a praktické pomôcky, ktoré naprieč úradom dajú sa veľmi rýchlo zrealizovať.

Prestavujeme Vám tri najlepšie „zlepšováky“ od zamestnancov úradu:

  • využitie zásobníkov papiera multifunkčných tlačiarní na používanie výberu tlače na rôznych typov papiera (štandardného, štruktúrovaného, recyklovaného, lacnejšieho), a to podľa charakteru písomností,
  • vypracovanie štandardizovanej odpovede k často opakovaným otázkam občanov a podnikateľov,
  • doplnenie návodov ku separovaným košom na úrade, tak aby bolo jednoznačné čo do ktorého koša patrí.
„Náš úrad je otvorený dobrým nápadom. Osobne vítam aktívny prístup zamestnancov, lebo aj vďaka nemu sa nám bude dariť meniť veci k lepšiemu.“ Uviedla na záver predsedníčka úradu Katarína Surmíková Tatranská.