Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Obchodnej akadémii Nitra bol udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF
Obsah
Aktualita

Obchodnej akadémii Nitra bol udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF

Publikované 30.10.2020

Národný projekt
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra patrí do skupiny organizácií, ktoré sa ozhodli využiť ponuku CAF centra a zapojiť sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Na tejto ceste im k úspešnej implementácii modelu CAF poskytlo CAF centrum svoju podporu.

So samotnou implementáciou modelu CAF začala obchodná akadémia v máji 2019. Nasledoval proces samohodnotenia podľa stanovených kritérií modelu, ktorý organizácii umožnil získať komplexný pohľad na svoje fungovanie. Z nadobudnutých poznatkov vychádzal proces zlepšovania, v rámci ktorého si organizácia nastavila taký plán zlepšovacích aktivít, ktorých výsledkom by malo byť zefektívnenie činností organizácie. Po absolvovaní oboch procesov požiadala škola o hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF.

Externá spätná väzba modelu CAF je nástrojom na zhodnotenie správnosti zrealizovaných krokov pri implementácii modelu CAF, podporu pre ďalšie pokračovanie s modelom CAF, udržanie entuziazmu v organizácii pri trvalom zlepšovaní, získanie externého pohľadu a ocenenie organizácie za zrealizované aktivity na ceste k trvalému zlepšovaniu.

Obchodná akadémia bola pri tomto hodnotení skupinou expertov úspešná, nakoľko preukázala splnenie všetkých podmienok na udelenie medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF. Titul je platný dva roky a udeľuje sa tým organizáciám verejnej správy, ktoré efektívne implementovali model CAF a preukázali určitý stupeň zrelosti v napĺňaní princípov výnimočnosti, ktoré pomáhajú organizácii vykročiť na cestu trvalého zlepšovania.

K získaniu titulu srdečne blahoželáme.