Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. Pozvánka na medzinárodné pracovné stretnutie: Usmernenie k vybaveniu pohotovostných zdravotníckych zariadení (IWA 38)
Obsah
Aktualita

Pozvánka na medzinárodné pracovné stretnutie: Usmernenie k vybaveniu pohotovostných zdravotníckych zariadení (IWA 38)

Publikované 23.10.2020

V posledných rokoch sa často vyskytujú problémy súvisiace s verejným zdravím. Vypuknutie nákazy a šírenie Covid-19 v tomto roku zapríčinili veľké straty na životoch a ekonomike. Vírusy, ako SARS v r. 2003, MERS v r. 2012 a Covid-19 sú charakteristické silnou infekčnou schopnosťou a veľkou rýchlosťou šírenia a preto vyžadujú vyššie požiadavky na výstavbu pohotovostných zdravotníckych zariadení.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu ISO pozýva odborníkov sa zúčastniť tvorby dohody z medzinárodného pracovného stretnutia (International Workshop Agreement) IWA 38 Usmernenie k vybaveniu pohotovostných zdravotníckych zariadení.

IWA je typ dokumentu, vytvorený za priamej účasti odborníkov a zainteresovaných strán. Návrh na spracovanie predložila národná normalizačná organizácia z Číny SAC.  Publikovanie IWA 38 sa predpokladá 1. júna 2021.

Účasť odborníkov na tvorbe IWA je bezplatná. Registrovať sa je potrebné čo najskôr, ukončenie registrácie je 15. januára 2021.

Informácie o registračnom formulári a forme pracovných stretnutí Vám poskytne oddelenie medzinárodnej spolupráce pre technickú normalizáciu odboru technickej normalizácie.

Kontaktná osoba: Ing. Adriana Lengyelová, tel. 02/57485731, email: adriana.lengeylova@normoff.gov.sk