Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF
Obsah
Aktualita

Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF

Publikované 13.10.2020

Národný projekt
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je ďalšou organizáciou verejnej správy, ktorá využila ponuku CAF centra a zapojila sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy implementáciou modelu CAF vo svojej organizácii.

Mestská časť začala implementovať model CAF v apríli 2019. V priebehu nasledujúcich mesiacov prešla procesom samohodnotenia podľa stanovených kritérií modelu a procesom zlepšovania, v rámci ktorého si organizácia nastavila taký plán zlepšovacích aktivít, ktorých výsledkom by malo byť zefektívnenie činností organizácie. Po uskutočnení všetkých týchto krokov požiadala mestská časť o hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF.

Externá spätná väzba modelu CAF je nástrojom na zhodnotenie správnosti zrealizovaných krokov pri implementácii modelu CAF, podporu pre ďalšie pokračovanie s modelom CAF, udržanie entuziazmu v organizácii pri trvalom zlepšovaní, získanie externého pohľadu a ocenenie organizácie za zrealizované aktivity na ceste k trvalému zlepšovaniu.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto týmto hodnotením prešla a preukázala splnenie všetkých podmienok na udelenie medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF. Titul je platný dva roky a udeľuje sa organizáciám verejnej správy, ktoré efektívne implementovali model CAF a preukázali určitý stupeň zrelosti v napĺňaní princípov výnimočnosti, ktoré predurčujú organizáciu sa správnu cestu k trvalej udržateľnosti.

Titul za ÚNMS SR odovzdala predsedníčka úradu Katarína Surmíková Tatranská. Za ocenenú organizáciu titul prebrala starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová.