Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Zákazky s nízkou hodnotou
  4. VÝZVA: Internet a IP telefóny
Obsah
Aktualita

VÝZVA: Internet a IP telefóny

Publikované 13.10.2020

Predmet zákazky:

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je výber operátora na pevné telekomunikačné služby a poskytovateľa internetového pripojenia na dve lokality verejného obstarávateľa. Podrobný popis požadovaných parametrov je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy. Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 sa posúva termín predloženia cenových ponúk do 4.11.2020 10:00.