Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Úrad vlády Slovenskej republiky získal titul Efektívny používateľ modelu CAF
Obsah
Aktualita

Úrad vlády Slovenskej republiky získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

Publikované 17.09.2020

Národný projekt
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa

V januári 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky (ÚV SR) začal s implementáciu modelu CAF v rámci prvej implementačnej etapy národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Proces samohodnotenia bol ukončený externým posúdením a ÚV SR začal proces zlepšovania, v rámci ktorého požiadal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) o vykonanie Externej spätnej väzby modelu CAF. Dňa 31. júla 2020 sa uskutočnilo jej hodnotenie, a to za účelom preverenia efektívnosti implementácie modelu CAF, ako aj uplatňovania ôsmich princípov výnimočnosti. Na základe dosiahnutých výsledkov hodnotenia získal ÚV SR titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky.

Odovzdávanie titulu sa konalo 17. septembra 2020 v priestoroch ÚV SR. Titul za ÚNMS SR odovzdala predsedníčka ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská a za ÚV SR titul prebral vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky Július Jakab. Za odbor kvality a projektového riadenia ÚNMS SR sa odovzdávania zúčastnila riaditeľka Anna Budiaková, ktorá vyzdvihla nasadenie a profesionálny prístup zamestnancov pri implementácii modelu CAF, ako aj preukázateľný záujem nového vedenia pokračovať v nastavenom smerovaní trvalého zlepšovania, ktoré sa podpísali pod jej úspešnú implementáciu.