Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky získal titul Efektívny používateľ modelu CAF
Obsah
Aktualita

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

Publikované 25.08.2020

Národný projekt
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) začal s implementáciu modelu CAF v  januári 2019 v rámci prvej implementačnej etapy národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Po vykonaní samohodnotenia a začatí procesu zlepšovania požiadal ÚPV SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) o vykonanie Externej spätnej väzby modelu CAF. Dňa 14. júla 2020 sa uskutočnilo jej hodnotenie a to za účelom preverenia efektívnosti implementácie modelu CAF, ako aj uplatňovania ôsmich princípov výnimočnosti. Na základe výsledkov hodnotenia získal ÚPV SR titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky.

Odovzdávanie titulu sa konalo 20. augusta 2020 v priestoroch ÚPV SR. Titul za ÚNMS SR odovzdal podpredseda ÚNMS SR Tomáš Peták a za ÚPV SR titul prebral generálny tajomník služobného úradu Jaroslav Ivančo. Za odbor kvality a projektového riadenia ÚNMS SR sa odovzdávania zúčastnila riaditeľka Anna Budiaková, ktorá vyzdvihla prácu zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii modelu CAF a pozitívny prístup nového vedenia v smerovaní k trvalému zlepšovaniu.

Udelenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Udelenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky