Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Kategória 99
  4. Čína má záujem o spoluprácu v oblasti technickej normalizácie
Obsah
Aktualita

Čína má záujem o spoluprácu v oblasti technickej normalizácie

Publikované 29.01.2008

Na pozvanie čínskej strany sa v prvej polovici januára uskutočnilo v Pekingu historicky prvé rokovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctve SR Petra Lukáča s administrátorom Čínskej normalizačnej asociácie SAC pánom Liu Pingjun.

V ostatných rokoch sa veľmi zintenzívnila spolupráca SAC s Európou a európskymi normalizačnými organizáciami. Dôraz v oblasti technickej normalizácie je sústredený na implementáciu medzinárodných a európskych noriem. V súčasnosti je z celkového počtu 29 027 v národnej sústave viac ako 67% európskych noriem. Zavedenie každej európskej normy do národnej sústavy je cesta, ako zlepšiť prístup domáceho priemyslu k európskym normám a následne európskym trhom.

Čínska strana prejavila vážny záujem spolupracovať pri riešení tejto úlohy so Slovenskou republikou. Víta aj spoluprácu v oblasti posudzovania zhody a spoluprácu s expertmi. Boli identifikované spoločné sféry záujmu a kľúčový priemysel. Spolupráca expertov sa očakáva v oblasti strojárstva, dopravy a ropného priemyslu. Súčasne by sa mali obe krajiny navzájom podporovať v medzinárodných normalizačných organizáciách ISO a IEC. V Rade ISO sa diskutuje možnosť, aby sa predstaviteľ SAC stal stálym členom Rady ISO. V súčasnosti sú stáli členovia z USA, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Francúzska. Slovenská republika bola zvolená za člena Rady ISO na roky 2007 a 2008.

Peter Lukáč, predseda ÚNMS SR okrem spomenutých oblastí ponúkol čínskej strane spoluprácu v oblastiach energetickej hospodárnosti budov, obnoviteľných zdrojoch energie a v oblasti dodávky a kvality vody, kde pôsobia v SR špičkoví odborníci. Reagoval tak na očakávané legislatívne kroky čínskej strany v šetrení energií, vody a palív.
Po obojstrannej dohode bude vypracovaný návrh spolupráce v definovaných oblastiach ako predpoklad ďalšej spolupráce medzi ČĽR a SR.

Bratislava 28.1.2008

Pavel Vitek
riaditeľ odboru komunikácie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava
Telefón : +421 2 5249 1085
Fax : + 421 2 5249 1050
Mail : vitek@normoff.gov.sk
Mobil : + 421 907 844 870