Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Kategória 99
  4. Cesta k výnimočnosti organizácií
Obsah
Aktualita

Cesta k výnimočnosti organizácií

Publikované 18.01.2008

Bezplatný informačný seminár k súťaži Národná cena SR za kvalitu
5. február 2008 – hotel Devín, Bratislava


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike vyhlásil 9. ročník prestížnej súťaže Národná cena SR za kvalitu. Súťaž je organizovaná podľa metodík modelu výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (The EFQM Excellence Model) a Spoločného systému hodnotenia kvality (Common Assessment Framework - model CAF) v súlade so súťažou Európska cena za kvalitu.Cyklus priebehu súťaže je jednoročný. Ceny víťazom odovzdáva každoročne počas Európskeho týždňa kvality v novembri prezident SR (viac na http://quality-slovakia.sk).

Model výnimočnosti EFQM je určený pre organizácie podnikateľskej sféry i verejnej správy a model CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality) je primárne určený akémukoľvek typu organizácie verejnej správy. V Európe i vo svete využíva model výnimočnosti EFQM viac ako 800 najvýznamnejších organizácií podnikateľského sektoru a model CAF viac ako 1000 organizácií verejnej správy (viac na www.eipa.eu/caf).
Organizácie využívajú kritériá modelov na zvyšovanie svojej výkonnosti, hodnotenie dosahovania cieľov a hľadanie konkurenčných výhod a na benchmarking s organizáciami v zahraničí.

Ako úvod do súťaže organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR bezplatný informačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 5. februára 2008 v hoteli Devín o 13.00 h. Cieľom seminára je oboznámiť s cieľom a poslaním súťaže, jej harmonogramom a vysvetliť základné princípy metodiky oboch modelov.

Kontakt:
Mgr. Monika Jurkovičová, MBA
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15

tel.: 02 / 52 49 76 41
fax: 02 / 52 49 17 13
e-mail: jurkovicova@normoff.gov.sk, vetterova@normoff.gov.sk
www.normoff.gov.sk