Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Zákazky s nízkou hodnotou
  4. VÝZVA: Konzultačné a školiace služby
Obsah
Aktualita

VÝZVA: Konzultačné a školiace služby

Publikované 19.03.2019

Predmet zákazky:

Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019 v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci národného projektu “Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy”.