Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Zákazky s nízkou hodnotou
  4. Výzva: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016
Obsah
Aktualita

Výzva: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016

Publikované 07.12.2018

Predmet zákazky:

Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2016 v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.