Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Kategória 99
  4. Slovenská a Česká republika spoločne vykročili do nového projektu
Obsah
Aktualita

Slovenská a Česká republika spoločne vykročili do nového projektu

Publikované 14.12.2007

Otváracím stretnutím, za prítomnosti veľvyslanca Českej republiky pána Vladimíra Galušku, sa dnes v priestoroch Slovenského metrologického ústavu v Bratislave začala realizačná fáza projektu EÚ s názvom „Posilnenie administratívnej kapacity v súvislosti s meradlami“. Na twiningovom projekte participujú Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Český metrologický inštitút.

Cieľom spolupráce partnerských inštitúcií je prevzatie skúseností členských krajín EÚ a posilnenie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu v rámci europského trhu. Zámerom projektu je taktiež v zmysle legislatívy EU zabezpečiť ochranu slovenského spotrebiteľa, predovšetkým cestou zabránenie uvedeniu nevyhovujúcich meradiel na trh.

Výstupy projektu budú prínosom nielen pre obe inštitúcie, ale predovšetkým pre širokú podnikateľskú a spotrebiteľskú verejnosť. Okrem iného sa totiž projekt týka napríklad aj plynomerov, vodomerrov, či zdravotníckych pomôcok s meracou funkciou. Z dlhodobého hľadiska by mal projekt prispieť k lepšej orientácii v legislatíve týkajúcej sa tejto oblasti a jej postupnému zjednocovaniu v rámci EÚ. Ukončenie projektu sa predpokladá v júni 2008.


Lukáš Machala
riaditeľ kancelárie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky