Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Podlimitné zákazky
  4. Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „SPRACOVANIE NÁVRHU SLOVENSKEJ TECHNICKEJ NORMY PREKLADOM EURÓPSKEJ ALEBO MEDZINÁRODNEJ NORMY“
Aktualita

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „SPRACOVANIE NÁVRHU SLOVENSKEJ TECHNICKEJ NORMY PREKLADOM EURÓPSKEJ ALEBO MEDZINÁRODNEJ NORMY“

Publikované 21.04.2017

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na spracovanie návrhu slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) prekladom z európskych noriem alebo medzinárodných noriem z anglického (v prípade, že nebude existovať príslušná európska alebo medzinárodná norma v anglickom jazyku, tak z nemeckého, príp. francúzskeho jazyka) do slovenského jazyka v odborných oblastiach.