Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Kategória 99
  4. Projekt sprehľadní súčasnú legislatívu v oblasti meradiel
Obsah
Aktualita

Projekt sprehľadní súčasnú legislatívu v oblasti meradiel

Publikované 12.02.2007

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v spolupráci s Českým metrologickým inštitútom štartuje 14.decembra 2007 medzinárodný projekt pod názvom „Posilnenie administratívnej kapacity. v súvislosti s meradlami“.

Cieľom projektu je prevzatie skúseností členských krajín EÚ a posilnenie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu využitím rozšíreného trhu a používaním spoľahlivých meradiel. Jeho zámerom je taktiež zabezpečenie ochrany spotrebiteľa predovšetkým v prechodnom období po vstupe smernice MID do platnosti a zabránenie uvedeniu nevyhovujúcich meradiel na trh. Okrem iného sa totiž projekt týka napríklad aj plynomerov, vodomerrov, či zdravotníckych pomôcok s meracou funkciou. Z dlhodobého hľadiska by mal projekt prispieť k lepšej orientácii v legislatíve týkajúcej sa tejto oblasti a jej postupnému zjednoteniu.. Ukončenie projektu je plánované v júni 2008.

Na otváracom rokovaní sa predpokladá účasť veľvyslanca Českej republiky pána Vladímíra Galušku, predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo pána Petra Lukáča a generálneho riaditeľa Českého metrologického inštitútu pána Pavla Klenovského.

V súvislosti s týmto projektom si Vás dovoľujeme pozvať na otváracie stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2007 o 10.30 h v zasadačke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v Bratislave.

Pavel Vitek
riaditeľ odboru komunikácie
Tel: +421 2 5249 1085
Fax: +421 2 5249 1050
Mobile: +421 918 876 011
E-mail: vitek@normoff.gov.sk