Slovenská delegácia v zložení Ing. Tomáš Peták, PhD., podpredseda ÚNMS SR, Ing. Jaroslav Boris, riaditeľ odboru metrológie a Ing. Maroš Kamenský, MBA, generálny riaditeľ SMÚ sa zúčastňuje 27. zasadnutia Generálnej konferencie pre váhy a miery (CGPM). Prebiehajúca 27. konferencia CGPM, ktorá sa koná v dňoch 15. až 18. novembra 2022 v Paríži, sa nesie v duchu vyvíjajúcich potrieb metrológie, globálnej digitálnej transformácie a medzinárodného systému SI jednotiek.

Očakáva sa, že delegáti konferencie z jednotlivých členských štátov v posledný deň konferencie hlasovaním aklamačne príjmu dôležité rezolúcie týkajúce sa rozšírenia rozsahu predpôn SI jednotiek, budúceho rozvoja systému koordinovaného svetového času, známeho ako „UTC“ a ďalších významných dohôd pre budúce napredovanie metrológie.27. ZASADNUTIE GENERÁLNEJ KONFERENCIE PRE VÁHY A MIERYNa prvej fotografii: Ing. Tomáš Peták, PhD., vedúci slovenskej delegácie a podpredseda ÚNMS SR a Ing. Jaroslav Boris, riaditeľ odboru metrológie

27. ZASADNUTIE GENERÁLNEJ KONFERENCIE PRE VÁHY A MIERYNa druhej fotografii: Ing. Tomáš Peták, PhD., vedúci slovenskej delegácie a podpredseda ÚNMS SR