Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave pozýva verejnosť dňa 29.11.2022 na odborný seminár zameraný na novelizované medzinárodné normy z oblasti informačnej bezpečnosti. Seminár sa bude konať priamo na Fakulte managementu a bude dostupný online pre registrovaných účastníkov.

Rozsah aplikácie informačnej bezpečnosti je celosvetovo aktuálnou témou. Rok 2022 sa zapíše do histórie informatiky ako rok, v ktorom boli najvýznamnejšie medzinárodné normy novelizované:

  • ISO/IEC 27001 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky
  • ISO/IEC 27002 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Pravidlá dobrej praxe riadenia informačnej bezpečnosti
  • ISO/IEC 27005 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Riadenie rizík informačnej bezpečnosti

Seminár sa zameriava na úpravy a zmeny medzinárodných noriem. Dopady novelizovaných noriem na aktuálnu legislatívu kybernetickej bezpečnosti SR bude prezentovať Ivan Makatura, člen národnej technickej komisie TK 37. Seminárom bude akademickú obec a verejnosť sprevádzať Róbert Kormaňak, člen technickej komisie TK 37 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Všetky potrebné informácie o programe, registrácii a prednášajúcich sú zverejnené na webovom sídle Fakulty managementu, Univerzity Komenského.