English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zoznam utajovaných skutočností

Zoznam utajovaných skutočností Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Por. č.

 Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia 

Odôvodnenie 

1. Materiály, dokumenty a správy v oblasti vedecko-technických a technologických postupov, výroby, výskumu a vývoja materiálov a technických prostriedkov.

V, D

§ 3 zákona č. 215/2004 Z. z., Nariadenie vlády SR č. 216/2004 Z. z.

Utajovaná skutočnosť: V-vyhradené,  D-dôverné, T-tajné, PT-prísne tajné 

 

 


 

Zoznam utajovaných skutočností (PDF, 112,4 kB) Dokument na stiahnutie Stiahnuť (PDF, 112,4 kB)

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 22. 11. 2012