English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 

Zmluvy platné a účinné k 9. 7. 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010 - 1

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126

Číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHViazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010Rezort       ObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyPoznámka
39/2009 CQS - Sdružení pro certifikaci systému jakosti Licenční smlouva 386,25 386,25 ÚNMS SR SÚTN 21.12.2009 20.11.2012 hradené z vlastných zdrojov
11226009 3D spol. s r.o. Kúpna zmluva  134669,92 ÚNMS SR SMÚ 12.10.2009 31.12.2010  
01510010 ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o. Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb 11900 ÚNMS SR SMÚ 12.01.2010 03.08.2010  
2009/300/007294/00825 Delicom, s.r.o. Servisná zmluva (PDF, 1,1 MB) 71400 12535,2 ÚNMS SR ÚNMS SR 01.11.2009 Do vyčerpania finančného limitu Celková čiastka = fin. limit
2008/120/006470/01780 Deloitte Advisory, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 3586926,2 624369,2 ÚNMS SR ÚNMS SR 19.09.2008 Do vyčerpania finančného limitu  
02170008 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Rámcová zmluva 39760,6 11400  ÚNMS SR SMÚ 15.07.2008   na dobu neurčitú 
2009/300/002588/00825 EKOMA design, spol. s.r.o. Rámcová dohoda 71281 4000 ÚNMS SR ÚNMS SR 16.04.2009 31.12.2009  
2010/300/000877/00825 ELET, s.r.o. Zmluva o prevádzke web sídla a o poskytovaní služieb 35581 1192,38 ÚNMS SR ÚNMS SR 21.12.2009 31.12.2010 Mesačná sadzba 236,81 €
19/2010 INCHEBA, a. s. Zmluva č. 172/10/910 o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 357 357 ÚNMS SR SÚTN 26.02.2010 10.10.2010 hradené z vlastných zdrojov
05/2008 INTERAUDIT UNIVERZAL, s. r. o. Zmluva o poskytnutí služieb 10081,06 3361,75 ÚNMS SR SÚTN 11.03.2008 31.12.2010 hradené z vlastných zdrojov
26/2007 Iveta Jágerská - ARES Zmluva uzatvorená podľa § 262 a násl. Obchodného zákonníka 4384,71 664,35 ÚNMS SR SÚTN 01.11.2007 zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú hradené z vlastných zdrojov
04010008 JUDr. Alžbeta Štrpková Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb  26,55 ÚNMS SR SMÚ 28,08,2008 31.12.2010 26,55 €/1hod
02523007 Justur, spol. s r.o. Zmluva o dielo a spolupráci 23,7 32076,17 ÚNMS SR SMÚ 20,08,2007 28.05.2011 23,7 €/1hod
2009/300/003007/00825 KO & KA, spol. s.r.o. Rámcová dohoda (PDF, 310,0 kB) 35581 3000 ÚNMS SR ÚNMS SR 27.04.2009 27.04.2011  
02070009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva 1137,22 0 ÚNMS SR SMÚ 01.01.2009   na dobu neurčitú, ročná poistka, hradená v I. polroku 
02170009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Havarijné poistenie AUTOBONUS - SÚBOR produkt č. 300 1292,7 1292,7 ÚNMS SR SMÚ 16.12.2008   na dobu neurčitú 
00890007 Ladislav Molnár - ROTALIX Zmluva o kontrolnej činnosti 1849,98 1000  ÚNMS SR SMÚ 12.03.2007   na dobu neurčitú 
2010/400/003629/01102 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb hromadného stravovania na základe akceptovania stravných poukážok (PDF, 653,0 kB) 71281 21600 ÚNMS SR ÚNMS SR 15.06.2010 15.6.2012 alebo do vyčerpania fin. limitu Celková čiastka = fin. limit
21/2009 M HOLD s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v súlade s §269 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 13906 850 ÚNMS SR SÚTN 19.08.2009 31.08.2010 hradené z vlastných zdrojov

>> späť

2


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 22. 9. 2010