English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zapojenie MSP do normalizácie

O pomoci podnikateľských združení a normalizačných organizácií pri zvyšovaní informovanosti malých a stredných podnikov (MSP) o normách, poskytovaní relevantných informácií a podpore účasti MSP v normalizácii.

Brožúra SMEST o možnostiach zapojenia MSP do normalizácie (PDF, 122,2 kB)

Normy a podnikanie - stručný úvod do sveta noriem s vysvetlením, ako môže používanie noriem podporovať podnikanie a prehľad spôsobov, ako
firmy, nezávisle od veľkosti, môžu ovplyvňovať obsah noriem.

Normy a Vaše podnikanie (PDF, 430,0 kB) 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016