English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000 eur od 18.4.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000 eur

V súlade s ustanoveniami § 111 ods. 2 a § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zmení Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zverejňuje raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000 eur.

 

za obdobie od 18.4.2016 do 30.06.2016:

Hodnota zákazky:  15 000,00 eur bez dph
Predmet zákazky:  Spiatočné letenky /odstúpené od zmluvy - čl. XVIII bod 18.2 písm.b) OPET/
Identifikácia úspešného uchádzača:  FAVEO, s.r.o., Beňadická 20, 851 06 Bratislava

Hodnota zákazky:  18 106,00 eur bez dph
Predmet zákazky:  Oprava interiéru historickej budovy
Identifikácia úspešného uchádzača:  FY-H-K-H  Hamar Jozef, 930 06 Sap č. 203

Hodnota zákazky:  19 955 eur bez dph
Predmet zákazky:  XIII. národná konferencia o kvalite
Identifikácia úspešného uchádzača:  Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. Okružná 14, 919 34 Biely Kostol

Hodnota zákazky:  19 852,00 eur bez dph
Predmet zákazky:  Slávnostný večer odovzdávania ocenení v rámci súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Identifikácia úspešného uchádzača:  Radovan Ďugel - DRaM, Nanterská 1682/6, 010 08 Žilina

Hodnota zákazky:  19 800,00 eur bez dph
Predmet zákazky: 
Posúdenie, konzulting a spolupráca pri dopracovaní ekonomických častí Návrhu transformačného projektu SMÚ spracovaného podľa údajov k 31.12.2015
Identifikácia úspešného uchádzača:  VGD Slovakia s.r.o., Moskovská13, 811 08 Bratislava

za obdobie od 01.07.2016 do 30.09.2016:

Hodnota zákazky:  13 338,00 eur bez DPH
Predmet zákazky: 
Oprava poškodenej fasády historickej budovy pri zachovaní jej pôvodného vzhľadu, vrátane atiky a štukov do výšky 11,70 m
Identifikácia úspešného uchádzača:  FY-H-K-H  Hamar Jozef, 930 06 Sap č. 203

Hodnota zákazky: 
80 591,62 eur
Predmet zákazky: 
Stravné poukážky
Identifikácia úspešného uchádzača:  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

za obdobie od 01.10.2016 do 31.12.2016:

Hodnota zákazky:  5 638,80 eur bez DPH
Predmet zákazky:
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy
Identifikácia úspešného uchádzača:
SEHOS PLUS s.r.o., Korytnická 5163/2, 821 06 Bratislava

Hodnota zákazky: 
16 108,00 eur bez DPH
Predmet zákazky:
Údržba a servis tlačiarenských zariadení XEROX
Identifikácia úspešného uchádzača:
XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 19. 12. 2016