English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 eur do 17.4.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

V súlade s novelou Zákona č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní z 11. februára 2011, ktorá upravila a doplnila klauzuly zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zverejňuje raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách  s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur.

za obdobie od 1.1.2011 do 31.3.2011:
 

Hodnota zákazky:  29 990 eur bez dph
Predmet zákazky:  Poskytovanie bezpečnostnej služby
Identifikácia úspešného uchádzača: A-team system a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Pozn.: prieskum trhu uskutočnený v dňoch 10. – 15. marca 2011

Hodnota zákazky:  9 947,60 eur bez dph
Predmet zákazky:  Odstránenie závad ústredného kúrenia (radiátorové ventily, odvzdušňovacie ventily, netesnosti v systéme UK )
Identifikácia úspešného uchádzača: Andrej Heizer, Novosadná 264/7, 85110 Bratislava

za obdobie od 1.4.2011 do 30.6.2011:

Hodnota zákazky:  1062 eur bez dph
Predmet zákazky:  Oprava dataprojektorov – 3ks
Identifikácia úspešného uchádzača: Tecprom - Trifit s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava

Hodnota zákazky:  1320 eur bez dph
Predmet zákazky:  Obaly s výsekom
Identifikácia úspešného uchádzača: Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen

za obdobie od 1.7.2011 do 30.9.2011:

Hodnota zákazky:  4108 eur bez dph
Predmet zákazky:  Simultánne tlmočenie a preklad na konferencii MARS 2011
Identifikácia úspešného uchádzača: Agentúra VKM s.r.o., Grosslingova 69, 811 09 Bratislava

Hodnota zákazky:  3 514,50 eur bez dph
Predmet zákazky:  Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania
Identifikácia úspešného uchádzača: Process management s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava

Hodnota zákazky: 3 920,30 eur bez dph
Predmet zákazky:  Tonery do tlačiarní ÚNMS SR
Identifikácia úspešného uchádzača: Wernam s.r.o., Moskovská 14, 974 04 Banská Bystrica

Hodnota zákazky:  1 737,50 eur bez dph
Predmet zákazky:  Nákup motorových olejov a náplní do ostrekovačov mot. vozidiel
Identifikácia úspešného uchádzača: Pneu, s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava

Hodnota zákazky:  9 304eur bez dph
Predmet zákazky:  Zabezpečenie kancelárskych potrieb
Identifikácia úspešného uchádzača: Xepap spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen

za obdobie od 1.10.2011 do 31.12.2011:

Hodnota zákazky: 4 150eur bez dph
Predmet zákazky:  Čistenie pozdĺžnych a strešných zvodov dažďovej vody, prípojok splaškovej vody a výškové práce
Identifikácia úspešného uchádzača: Ján Bona, Lipový Rad 164/23, 946 32 Marcelová

Hodnota zákazky: 9 964,50eur bez dph
Predmet zákazky:  Nákup kalendárov a diárov na rok 2012
Identifikácia úspešného uchádzača: Palatin s.r.o., Zlatovská 27, 911 01 Trenčín

Hodnota zákazky: 9 865,80eur bez dph
Predmet zákazky:  Reklamné predmety na rok 2012
Identifikácia úspešného uchádzača: Zoff spol. s r.o. Slnečná 36, 974 04 Banská Bystrica

Hodnota zákazky: 2 846,70eur bez dph
Predmet zákazky:  Zimné pneumatiky – prezutie a nákup
Identifikácia úspešného uchádzača: PNEU s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava

Hodnota zákazky: 9 750eur bez dph
Predmet zákazky:  Tréning manažérov – 9 modulov vzdelávania
Identifikácia úspešného uchádzača: Dynamic relations 2000 s.r.o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava 

Hodnota zákazky: 4 882eur bez dph
Predmet zákazky:  Hygienické potreby pre ÚNMS SR
Identifikácia úspešného uchádzača: PMAT Pavol Matolek, K.Adlera 34, 841 02 Bratislava

Hodnota zákazky: 1 882,10eur bez dph
Predmet zákazky:  Nákup eventového textilu
Identifikácia úspešného uchádzača: Antreagency, Východná 2339/23, 91108 Trenčín

Hodnota zákazky: 4 480eur bez dph
Predmet zákazky:  Informačné brožúrky ÚNMS SR v slovenskom a anglickom jazyku
Identifikácia úspešného uchádzača: Astor Slovakia s.r.o., Benediktiho 5,811 05 Bratislava 

Hodnota zákazky: 9 850eur bez dph
Predmet zákazky:  Dodanie servera
Identifikácia úspešného uchádzača: Delicom s.r.o., Jaskový rad 5, P.O.Box 68, 83101 Bratislava

Hodnota zákazky: 3 425eur bez dph
Predmet zákazky:  Multifunkčné zariadenie + príslušenstvo
Identifikácia úspešného uchádzača: Delicom s.r.o., Jaskový rad 5, P.O.Box 68, 83101 Bratislava

za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012:

Hodnota zákazky: 3 800,00 eur bez dph
Predmet zákazky: Stravné poukážky - január
Identifikácia úspešného uchádzača: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava

Hodnota zákazky: 3 843,00  eur bez dph
Predmet zákazky: Stravné poukážky - 1000 ks
Identifikácia úspešného uchádzača: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava

Hodnota zákazky: 9 990,00eur bez dph
Predmet zákazky: PR paušál
Identifikácia úspešného uchádzača: Ashton and partners, s.r.o., Dankovského 14, 811 03 Bratislava

Hodnota zákazky:  9 860,00 eur bez dph
Predmet zákazky: Brožúrky pre účely metrológie
Identifikácia úspešného uchádzača: A.S.A. print spol s r.o. Električná 37, 911 01 Trenčín

Hodnota zákazky: 9 750,00 eur bez dph
Predmet zákazky: PR marketingové prieskumy
Identifikácia úspešného uchádzača: Unlimited, s.r.o., Martinčekova 12, 821 09 Bratislava

Hodnota zákazky: 1 068,00 eur bez dph
Predmet zákazky: Letenky  Viedeň-Brusel-Viedeň
Identifikácia úspešného uchádzača: REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

Hodnota zákazky: 8 233eur bez dph
Predmet zákazky: Digitalizácia v oblasti metrológie
Identifikácia úspešného uchádzača: SIRENGRAPH, s.r.o., L.Novomeského 26, 902 01 Pezinok

Hodnota zákazky:6 000,00eur bez dph
Predmet zákazky: Školenia komunikačných, prezentačných a mediálnych zručností pre zamestnancov ÚNMS SR
Identifikácia úspešného uchádzača: HATI, s.r.o., Martinčekova 13, 821 01 Bratislava 2.

za obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2012:

Hodnota zákazky: 6 600,00eur bez dph
Predmet zákazky: Komplexné IT školenia (MS Word, Excel, Outlook)
Identifikácia úspešného uchádzača: Alha s.r.o., Alžbetin dvor 566, 900 42 Miloslavov 

Hodnota zákazky: 9 990,00eur bez dph
Predmet zákazky: Komplexné zabezpečenie elektronickej aukcie s podporou verejného obstarávania
Identifikácia úspešného uchádzača: E-aukcie s.r.o., Svoradova 1, 811 03 Bratislava

Hodnota zákazky: 3 500,00eur bez dph
Predmet zákazky: Správa informačných technológií na ÚNMS SR
Identifikácia úspešného uchádzača: Delicom s.r.o., Jaskový rad 5,831 01 Bratislava

Hodnota zákazky: 1 236,50 eur bez dph
Predmet zákazky: oprava multifunkčného zariadenia Konica Minolta C220 a C360
Identifikácia úspešného uchádzača: Tecprom – Trifit, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava

Hodnota zákazky: 1 092,00eur bez dph
Predmet zákazky:
Odstránenie závad v plynovej kotolni
Identifikácia úspešného uchádzača: Plynoslužba Mgr. Milan Kovalčík, Bieloruská 31, 821 06 Bratislava

za obdobie od 1.7.2012 do 30.9.2012:

Hodnota zákazky: 1890 eur bez dph
Predmet zákazky: 14 ks kancelárskych stoličiek FG EKO, kríž kovový, poťahová látka cagli čierna
Identifikácia úspešného uchádzača: SIMEX - Miroslav Šimko, Mierova 20 821 05  Bratislava

Hodnota zákazky:  4 098 eur bez dph
Predmet zákazky: Grafické spracovanie a tlač výročnej správy
Identifikácia úspešného uchádzača: KO KA, spol. s r.o., Kadnárova 102, 831 06  Bratislava 

Hodnota zákazky: 3 317 eur bez dph
Predmet zákazky: Renovácia vchodových dverí
Identifikácia úspešného uchádzača: Jozef Hamar, Sap 203, 930 06  Sap

Hodnota zákazky: 2 389,26 eur bez dph
Predmet zákazky: Tlmočenie MARS - EHK OSN WP.6
Identifikácia úspešného uchádzača: Agentúra VKM, s.r.o., Grösslingová 69, 811 09 Bratislava

za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012:

Hodnota zákazky: 8 000 eur bez dph
Predmet zákazky: Oprava a údržba zelených plôch nádvoria za účelom odvodenia dažďovej vody od budovy
Identifikácia úspešného uchádzača: Hamar Jozef, 930 06 Sap č. 203

Hodnota zákazky: 2600 eur bez dph
Predmet zákazky: Oprava vonkajšej kanalizačnej prípojky, čistenie dažďových zvodov, vyspravenie systému odpadových vôd do mestskej kanalizácie
Identifikácia úspešného uchádzača: Hamar Jozef, 930 06 Sap č. 203

Hodnota zákazky: 1046,21 eur bez dph
Predmet zákazky: Bezpečnostný rez - zníženie koruny 4 ks stromov na ÚNMS SR v Bratislave
Identifikácia úspešného uchádzača: RONDO s.r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava

Hodnota zákazky: 1 209,00 eur bez dph
Predmet zákazky: Nákup diárov a kalendárov na rok 2013 pre ÚNMS SR
Identifikácia úspešného uchádzača: Art Look, s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava

za obdobie od 01.01.2013 - 31.03.2013

Hodnota zákazky: 378,40 € bez DPH
Predmet zákazky: Oprava vozidla BMW DA
Identifikácia úspešného uchádzača: Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D , Borekova 8, 821 06 Bratislava

za obdobie od 01.04.2013 - 30.06.2013

Hodnota zákazky: 5 800,00 € bez DPH
Predmet zákazky:
Bezpečnostný projekt ochrany prevádzkovaného informačného systému na spracúvanie osobných údajov
Identifikácia úspešného uchádzača: CUBS plus, s.r.o. Masarykova č. 21, 040 01 Košice

Hodnota zákazky: 2 070,00 € bez DPH
Predmet zákazky: 2ks Klimatizačné zariadenie Whirpool AMDWH  352-1 SAIL DESIGN INVERTER s výkonom 5,4 kW
Identifikácia úspešného uchádzača: Ladislav FERENCZI, Chladenie s.r.o., Hlavná 72, 931 01 Šamorín

za obdobie od 01.07.2013 - 30.09.2013

Hodnota zákazky: 1 990,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Simultánne tlmočenie z EN do RU a opačne počas rokovania skupiny MARS v dňoch 25.-26.9.2013 v Prahe (Česká republika) - dvaja tlmočníci
Identifikácia úspešného uchádzača:  Agentúra VKM, s.r.o. Grösslingova 69, 811 06 Bratislava

Hodnota zákazky:
19 999,00 € bez DPH
Predmet zákazky:
Zabezpečenie strážnej služby dodávateľom
Identifikácia úspešného uchádzača: EAGLE SECURITY, a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Hodnota zákazky: 19 850,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Slávnostný večer odovzdávania cien a ocenení súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 a konferencia
Identifikácia úspešného uchádzača: MASM, s.r.o. Trenčianska 1589/4, 010 08 Žilina

Hodnota zákazky: 18 700,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Kultúrny program pri príležitosti slávnostného večera odovzdávania cien a ocenení súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 vrátane cateringu
Identifikácia úspešného uchádzača: SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o. Veternicová 33, 841 05 Bratislava

za obdobie od 01.10.2013 - 31.12.2013 

Hodnota zákazky: 19 860,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Grafické, tlačiarenské práce a dodanie reklamných predmetov pri realizáciách súťaží v rámci Národného programu kvality SR
Identifikácia úspešného uchádzača: Radovan Ďugel - DRAM,  Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

Hodnota zákazky: 16 100,00  € bez DPH
Predmet zákazky: Zabezpečenie výzdoby priestorov slávnostného večera odovzdávania Národnej ceny SR za kvalitu 2013 a zabezpečenie vecných sklenených symbolov pre víťazov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013
Identifikácia úspešného uchádzača: Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 08 Žilina

Hodnota zákazky: 10 950,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Oprava časti poškodenej fasády historickej budovy pri zachovaní jej pôvodného vzhľadu
Identifikácia úspešného uchádzača: FY-H-K-H, 930 06 Sap 203

Hodnota zákazky: 12 214,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Oprava elektrického vedenia a elektroinštalácie pravej časti traktu tretieho poschodia (kancelárske priestory, chodby a príslušenstvo v podkroví budovy obstarávateľa), oprava a výmena podhľadov v pravej časti traktu tretieho poschodia
Identifikácia úspešného uchádzača: K&H STAV, SAP 203, 930 06 SAP

Hodnota zákazky: 12 480,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Výmena interiérových dverí a zárubní, vrátane potrebných murárskych prác (vyrobenie na mieru)
Identifikácia úspešného uchádzača: Ivan Straka, Maloblahovská 5193/50, 929 01 Dunajská Streda

Hodnota zákazky: 5 184,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Dodanie 8 ks notebookov
Identifikácia úspešného uchádzača: Art Look, s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava

Hodnota zákazky: 13 960,00 € bez DPH
Predmet zákazky:
Dodanie 20 kusov počítačov a monitorov, vrátane myší a klávesníc
Identifikácia úspešného uchádzača: Art Look, s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava

Hodnota zákazky: 1 530,00 € bez DPH
Predmet zákazky:
Dodanie 15 ks kancelárskych stoličiek
Identifikácia úspešného uchádzača: Art Look, s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava

Hodnota zákazky: 
5 438,42 € bez DPH
Predmet zákazky:
Doplnenie zariadeni zabezpečovacieho systému budovy
Identifikácia úspešného uchádzača:  SecuriLas, s.r.o. Zámocká 5, 811 01 Bratislava

Hodnota zákazky:
9 776,00 € bez DPH
Predmet zákazky:
Dodanie  kancelárskych stolov a kancelárskych skriniek na dokumenty
Identifikácia úspešného uchádzača: Art Look s.r.o. Hlboká cesta 1, 811 04 Bratislava

Hodnota zákazky:
13 433,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Oprava podláh a výmena podlahovej krytiny v podkroví budovy obstarávateľa, maliarske, natieračské a murárske práce
Identifikácia úspešného uchádzača: Andrej Miklos - stavebné práce, Námestie SNP 190/21, 929 01 Dunajská Streda

Hodnota zákazky: 16 109,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Oprava stien kancelárskych priestorov, chodby a príslušenstva v podkroví budovy obstarávateľa, maliarske, natieračské a murárske práce
Identifikácia úspešného uchádzača: Jozef Hamar, Sap 203, 930 06 Sap

Hodnota zákazky:
9 767,65 € bez DPH
Predmet zákazky: Dodanie tonerov a spotrebného materiálu do multifunkčných zariadení Konica Minolta bizhub C 220, C 360, OKI 9850MFP, Nashuatec DSM 415p, Aficio SP 312 DN
Identifikácia úspešného uchádzača: EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta

Hodnota zákazky: 3 750,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Oprava medziposchodia, vrátane výmeny podlahovej krytiny 3-4 poschodie
Identifikácia úspešného uchádzača: Jozef Hamar, 930 06 Sap 203

za obdobie od 01.01.2014 - 31.03.2014

Hodnota zákazky: 19 860,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Grafické, tlačiarenské práce a dodanie reklamných predmetov pri realizáciách súťaží v rámci Národného programu kvality SR
Identifikácia uspešného uchádzača: Radovan Ďugel - DRAM,  Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

Hodnota zákazky: 19 900,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Súťaže v rámci Národného programu kvality SR pre rok 2014
Identifikácia úspešného uchádzača: Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z. Trenčianska 4, 010 08 Žilina

Hodnota zákazky:
12 145,00 € bez DPH
Predmet zákazky:
Oprava a rekonštrukcia druhej časti podkrovia a to: elektrického vedenia, svietidiel, stien kancelárskych priestorov, chodby príslušenstva v podkroví budovy obstarávateľa, výmena dverí a zárubní podlahových krytín, maliarske, natieračské a murárske práce.
Identifikácia úspešného uchádzača:  FY-H-K-H, 930 06 Sap 203

Hodnota zákazky:
12 391,52 € bez DPH
Predmet zákazky:
Zabezpečovať pre objednávateľa strážnu službu formou prevádzkovania poplachového systému a vykonávať technickú službu na ochranu majetku zhotoviteľom v rozsahu odborných skúšok a odborných prehliadok.
Identifikácia úspešného uchádzača: ANTES B+M s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

za obdobie od 01.04.2014 - 30.06.2014 

Hodnota zákazky: 1 781,14  € bez DPH
Predmet zákazky:
Prístupy do systému EPI - 6 ks - právny systém
Identifikácia úspešného uchádzača: S-EPI s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina

Hodnota zákazky:
10 400,00 € bez DPH
Predmet zákazky:
Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác dodávateľom v priestoroch administratívnej budovy objednávateľa na Štefanovičovej ulici č. 3 v Bratislave
Identifikácia úspešného uchádzača: AAA Autopožičovňa s.r.o. Kazanská 21, 821 06 Bratislava

za obdobie od 01.07.2014 - 30.09.2014

Hodnota zákazky: 19 999,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky vnútorných systémov na pracoviskách objednávateľa a vykonávanie servisných činností alebo úkonov.
Identifikácia úspešného uchádzača: Tecton, a.s.  Mýtna 15, 811 07 Bratislava

Hodnota zákazky: 3 180,00 € bez DPH
Predmet zákazky:
Odstránenie nadmernej vlhkosti v archíve obstarávateľa, opravu opadávajúcich omietok napadnutých plesňou, hydroizoláciu archívu, murárske a maliarske práce vrátane dodania a nainštalovania ventilačných zariadení s automatickým ventilovaním priestorov archívu
Identifikácia úspešného uchádzača:  K&H STAV, SAP 203, 930 06 SAP

Hodnota zákazky:
5 195,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Oprava časti poškodenej fasády historickej budovy pri zachovaní jej pôvodného vzhľadu
Identifikácia úspešného uchádzača: FY-H-K-H, 930 06 Sap 203

Hodnota zákazky: 14 165 € bez DPH
Predmet zákazky: Oprava časti vonkajšej fasády  historickej budovy pri zachovaní jej pôvodného vzhľadu do výšky 5,30 m
Identifikácia úspešného uchádzača: FY-H-K-H, 930 06 Sap 203

Hodnota zákazky: 18 390 € celková cena
Predmet zákazky: XI. národná konferencia o kvalite, vypracovanie modelu hodnotenia súťaže národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť, zabezpečenie školenia posudzovateľov Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť
Identifikácia úspešného uchádzača: Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. Na hlinách 56, 917 01 Trnava

Hodnota zákazky: 19 655 € bez DPH
Predmet zákazky:
Slávnostný večer odovzdávania ocenení v rámci súťaží vyhlásených ÚNMS SR, rešerše mediálnych výstupov pre vyhodnotenie súťaže Cena za nejlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce ,produkcie a života, zabezpečenie grafických prác v rámci Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť a Externej spätnej väzby modulu CAF.
Identifikácia úspešného uchádzača: Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

za obdobie od 01.10.2014 - 31.12.2014

Hodnota zákazky:
14 950,00 € bez DPH
Predmet zákazky:
Zabezpečenie objektu Cyklotrónového centra SR na Karloveskej ulici v Bratislave proti neoprávnenému vstupu - všetkých možných prístupov z prízemia stavby montážou zábran, úprava okolia, vyčistenie priestorov a oddelenie priestoru stavby od okolia, vrátane likvidácie odpadu.
Identifikácia úspešného uchádzača: JOBGLOBE s.r.o. Gorkého 3, 811 01 Bratislava

Hodnota zákazky:  11 115,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Počítače Lenovo TCE 73 - 15 ks.
Identifikácia úspešného uchádzača: Art Look, s.r.o. Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava

Hodnota zákazky:  18 748,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub C 364e - 2 ks.
Identifikácia úspešného uchádzača: Art Look, s.r.o. Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava

Hodnota zákazky:  11 663,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Odstránenie havarijného stavu opadávajúcich rohov budovy ohroizujúcich chodník a parkovisko za budovou, vrátane uvedenia opravených častí do pôvodného historického vzhľadu sídla úradu.
Identifikácia úspešného uchádzača:  FY-H-K-H , 930 06 Sap 203

Hodnota zákazky: 19 890,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Ekonomické poradenstvo a spolupráca pri príprave ekonomickej časti predtransformačného projektu príspevkovej organizácie v pôsobnosti rezortu.
Identifikácia úspešného uchádzača: VGD-AVOS TAX k.s., Moskovská 13, 811 08 Bratislava

Hodnota zákazky: 19 999,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Bežné kancelárske potreby.
Identifikácia úspešného uchádzača: ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Hodnota zákazky: 19 999,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Papierové hygienické potreby.
Identifikácia úspešného uchádzača: ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Hodnota zákazky: 19 999,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Kancelársky papier.
Identifikácia úspešného uchádzača: ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Hodnota zákazky: 9 165,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Kancelárske stoly a skrinky na spisy.
Identifikácia úspešného uchádzača: Art Look s.r.o. Hlboká cesta 1, 814 99 Bratislava

Hodnota zákazky: 19 999,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Tonery a spotrebný materiál do kopírovacích strojov.
Identifikácia úspešného uchádzača: EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta

Hodnota zákazky: 19 999,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Stravné poukážky.
Identifikácia úspešného uchádzača: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Hodnota zákazky: 19 780,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Odvlhčenie časti historickej budovy drenážovaním a oprava poškodeného sokla historickej budovy sanačnou omietkou nad odvlhčeným priestorom sa týka časti budovy o dlžke 85 m.
Identifikácia úspešného uchádzača: FY-H-K-H, 930 06 Sap 203

Hodnota zákazky: 19 900,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Metodické a organizačné zabezpečenie súťaží v rámci NPK SR.
Identifikácia úspešného uchádzača: Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. Na hlinách 56, 917 01 Trnava

Hodnota zákazky: 19 860,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Návrh a realizácia všetkých tlačovín súvisiacich so súťažami v rámci Národného programu kvality SR a ich dodanie.
Identifikácia úspešného uchádzača: Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

za obdobie od 01.01.2015 - 31.03.2015

Hodnota zákazky: 19 905,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Zorganizovanie XII. národnej konferencie o kvalite, zabezpečenie preškolenia posudzovateľov Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť a spraovanie prípadových štúdií a školiacich materiálov k metodikám oboch súťaží..
Identifikácia úspešného uchádzača: Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. Na hlinách 56, 917 01 Trnava

Hodnota zákazky: 19 855,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Zorganizovanie slávnostného večera odovzdávania ocenení v rámci súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a zabezpečenie grafických prác v rámci aktivít ÚNMS SR v oblasti kvality.
Identifikácia úspešného uchádzača: Radovan Ďugel - DRAM, Nanterská 6/51, 010 01 Žilina

Hodnota zákazky: 18 986,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Oprava atiky a štukov historickej budovy.
Identifikácia úspešného uchádzača: K&H STAV, 930 06 Sap 203

Hodnota zákazky: 19 999,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Správa a administrácia informačných technológií.
Identifikácia úspešného uchádzača: Tecton, a.s.  Mýtna 15, 811 07 Bratislava

Hodnota zákazky: 20 000,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Upratovacie a čistiace práce administratívnej budovy.
Identifikácia úspešného uchádzača: AAA Autopožičovňa, s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava

Hodnota zákazky: 6 732,32 € bez DPH
Predmet zákazky: Prenájom Cloud služieb pre uskutočňovanie videokonferencií.
Identifikácia úspešného uchádzača: SOG Tactical, s.r.o., Staničná 19, 821 04 Bratislava

za obdobie od 01.04.2015 - 30.06.2015

Hodnota zákazky: 20 568,00 € celková cena
Predmet zákazky: Stravné poukážky.
Identifikácia úspešného uchádzača: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina

Hodnota zákazky: 2 400,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Prevádzka Web sídla a poskytovanie s tým spojených služieb.
Identifikácia úspešného uchádzača: ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

za obdobie od 01.07.2015 - 30.09.2015

Hodnota zákazky: 18 405,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Oprava a výmena zatekajúcich a poškodených zvodov pre dažďovú vodu na historickej budove.
Identifikácia úspešného uchádzača: Elektroinštalačné práce - Juraj Csomor, 930 04 Baka 263

Hodnota zákazky: 86 183,80 € celková cena
Predmet zákazky: Stravné poukážky.
Identifikácia úspešného uchádzača: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Hodnota zákazky: 4 900,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Certifikácia systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001: 2009 a následný dohľad nad systémom manažérstva kvality po dobu platnosti udeleného certifikátu.
Identifikácia úspešného uchádzača: Technický a skúšobný ústav stavebný,  n.o. Certifikačný orgán CERTICOM, Studená 3, 821 01 Bratislava

za obdobie od 01.10.2015 - 31.12.2015

Hodnota zákazky: 16 250,00  € bez DPH
Predmet zákazky: Konzulting a spolupráca pri posúdení ekonomických častí Návrhu transformačného projektu príspevkovej organizácie a činnosti eknomického charakteru s procesom transformácie súvisiace.
Identifikácia úspešného uchádzača: VGD-AVOS AUDIT s.r.o. Moskovská 13, 811 08 Bratislava

Hodnota zákazky: 15 834,00 €  bez DPH
Predmet zákazky: Identifikácia a oprava systému vykurovania historickej budovy, vrátane jeho rozvodov.
Identifikácia úspešného uchádzača: Adrian Nagy-vodoplynoinštalatér, Poľná 375/18, 930 05 Gabčíkovo

Hodnota zákazky: 4 006,00 €  bez DPH
Predmet zákazky: Uverejnenie odborných článkov venovaných činnostiam ÚNMS SR v odbornom časopise, spropagovanie Národnej ceny SR za kvalitu na titulnej strane odborného časopisu, zameranie na rovnakú alebo obdobnú problematiku, vytlačenie a dodanie 320 ks výtlačkov časopisu.
Identifikácia úspešného uchádzača: Radovan Ďugel-DRaM, Nanterská 6/51, 010 08 Žilina

Hodnota zákazky:
1 415,00 € celková cena
Predmet zákazky:
Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia podľa STN 33 1610 a STN 33 1600.
Identifikácia úspešného uchádzača: Vladimír Vazan - ELEKTRO, Bárdošova 27, 831 01 Bratislava

Hodnota zákazky:
2 201,52 € bez DPH
Predmet zákazky:
Rozšírenie licencie ESET Endpoint Security.
Identifikácia úspešného uchádzača: ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

obdobie od 01.01.2016 - 31.03.2016

Hodnota zákazky: 19 900,00  € bez DPH
Predmet zákazky: Metodické a organizačné zabezpečenie súťaží v rámci NPK SR.
Identifikácia úspešného uchádzača: Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. Okružná 14, 919 34 Biely Kostol

Hodnota zákazky: 19 840,00 € bez DPH
Predmet zákazky: Návrh a realizácia všetkých tlačovín súvisiacich sú súťažami v rámci Národného programu kvality SR a ich dodanie.
Identifikácia úspešného uchádzača: Radovan Ďugel-DRaM, Nanterská 1682/6, 010 08 Žilina

Hodnota zákazky: 19 300,00 € celková cena
Predmet zákazky: Spiatočné letenky Brusel
Identifikácia úspešného uchádzača: Faveo, s.r.o., Beňadická 20, 851 06 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 1. 3. 2016