English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zahraničné pracovné cesty

Zahraničné pracovné cesty zrealizované v roku 2016

14. - 15. 01. 2016

Belgicko, Brusel

Účasť na zasadnutí Expertnej pracovnej skupiny CAF

Správa zo ZPC (PDF, 125,1 kB)

18. - 22. 01. 2016

Írsko, Grange, Dunsany

Účasť na školení národných expertov pre spoločné posudzovanie notifikovaných osôb autorizovaných na smernice o zdravotníckych pomôckach

Správa zo ZPC (PDF, 2,2 MB)

03. - 04. 02. 2016

Belgicko, Brusel

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny Európskej komisie pre meradlá a výboru Európskej komisie pre meradlá

Správa zo ZPC (PDF, 131,6 kB)

10. - 11. 02. 2016

Belgicko, Brusel

Účasť na 152. zasadnutí Technickej rady CENELEC

Správa zo ZPC (PDF, 140,2 kB)

18. 02. 2016

Belgicko, Brusel 

Rokovanie pracovnej skupiny pre zariadenia a ochranné systémy určené na použitie do potenciálne výbušného prostredia

Správa zo ZPC (PDF, 122,0 kB)

01. - 02. 03. 2016

Belgicko, Brusel 

Workshop o kritériách členstva národných normalizačných organizácií v EÚ

Správa zo ZPC (PDF, 44,1 kB)

08. - 10. 03. 2016

Švajčiarsko, Ženeva

Zasadnutie výboru pre technické prekážky obchodu (TBT WTO)

Správa zo ZPC (PDF, 137,3 kB)

10. - 13. 05. 2016

Fínsko, Helsinki

Účasť na 32. zasadnutí Výboru WELMEC

Správa zo ZPC (PDF, 135,7 kB)

09. - 10. 06. 2016

Belgicko, Brusel

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC WP)

Správa zo ZPC (PDF, 212,4 kB)

14. - 16. 06. 2016

Francúzsko, Paríž

Účasť na zasadnutí WELMEC pracovnej skupiny WG 6 - spotrebiteľsky balené výrobky

Správa zo ZPC (PDF, 212,8 kB)

22. - 23. 06. 2016

Belgicko, Brusel 

Účasť na zasadnutí výboru posudzovania zhody telekomunikačných zariadení a trhového dozoru (TCAM) a pracovnej skupiny členských štátov pre posudzovanie zhody telekomunikačných zariadení a trhového dozoru (TCAM WG)

Správa zo ZPC (PDF, 223,6 kB)

23. - 24. 06. 2016

Rakúsko, Viedeň

Účasť na konferencii "PUBLIC GOVERNANCE AS THE FOUNDATION OF EUROPEAN INTEGRATION"

Správa zo ZPC (PDF, 124,6 kB)

10. - 14. 09. 2016

Čínska ľudová republika, Peking

Účasť na 39. Valnom zhromaždení ISO a podpísanie Memoranda o porozumení

Správa zo ZPC (PDF, 2,3 MB)

21. - 22. 09. 2016

Belgicko, Brusel

Účasť na školení v oblasti normalizácie - StandarDays

Správa zo ZPC (PDF, 519,1 kB)

26. - 28. 09. 2016

Švajčiarsko, Ženeva

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre trhový dohľad označovanej skratkou MARS  (MARket Surveillance)

Správa zo ZPC (PDF, 199,2 kB)

29. - 30. 09. 2016

Belgicko, Brusel

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiy pre emisie hluku v zariadení používaných vo vonkajšom priestore (NOISE WP)

Správa zo ZPC (PDF, 213,6 kB)

10. - 11. 10. 2016

Belgicko, Brusel 

Účasť na zasadnutí EURAMET - zasadnutie ministerských delegátov pre program EMPIR

Správa zo ZPC (PDF, 176,1 kB)

14. - 16. 11. 2016

Belgicko, Brusel

Účasť na rokovaní pracovnej skupiny na osobné ochranné prostriedky a účasť na seminári k Nariadeniu EP a Rady (EÚ) 2016/425

Správa zo ZPC (PDF, 125,8 kB)

17. - 21. 10. 2016

Chile, Santiago de Chile

Účasť na XXXIII. plenárnom zasadnutí C.I.P.

Správa zo ZPC (PDF, 1,8 MB)

22. - 23. 11. 2016

ČR, Praha

Účasť na slávnostnom vyhlásení výsledkov Národnej ceny kvality ČR a Národnej ceny ČR za spoločenskú zodpovednosť a udržateľný rozvoj 

Správa zo ZPC (PDF, 120,9 kB)

07. 12. 2016

Rakúsko, Viedeň

Vystúpenie na konferencii Danube Governance HUB Forum: "Tools for better pubic governance in the Western Balkans"

Správa zo ZPC (PDF, 121,9 kB)Zahraničné pracovné cesty zrealizované v roku 2015

14. 01. 2015

ČR, Olomouc

Účasť na školení Oftalmologické a optometrické zdravotnicke prostředky

Správa zo ZPC (PDF, 171,6 kB)

16. 02. 2015

Brusel, Belgicko

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore (NOISE WP)

Správa zo ZPC (PDF, 125,1 kB)

17. 02. 2015

Brusel, Belgicko

Rokovanie pracovnej skupiny pre zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (WG ATEX)

Správa zo ZPC (PDF, 206,7 kB)

18. 02. 2015

Belgicko, Brusel

Rokovanie pracovnej skupiny "Vademecum európskej normalizácie" 

Správa zo ZPC (PDF, 122,1 kB)

02. - 03. 03. 2015

Belgicko, Brusel

Účasť na seminári k novej smernici pre výťahy, na rokovaní Výboru  a na rokovaní pracovnej skupiny pre výťahy (LWG) 

Správa zo ZPC (PDF, 121,6 kB)

10. - 11. 03. 2015

Belgicko, Brusel

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny Európskej komisie pre meradlá 

Správa zo ZPC (PDF, 448,6 kB)

11. 03. 2015

Belgicko, Brusel 

Účasť na výbore pre smernicu 98/34/ES 

Správa zo ZPC (PDF, 125,6 kB)

17. - 19. 03. 2015

Švajčiarsko, Ženeva 

Účasť na zasadaniach a súvisiacich aktivitách usporiadaných Výborom pre technické prekážky obchodu (TBT WTO) 

Správa zo ZPC (PDF, 124,0 kB)

22. - 24. 03. 2015

Belgicko, Brusel

Účasť na výbore pre smernicu 2006/42/ES o strojoch, účasť na pracovnej skupine pre smernicu 2006/42/ES o strojoch 

Správa zo ZPC (PDF, 123,9 kB)

15. - 16. 04. 2015

Belgicko, Brusel

Účasť na 77. zasadnutí Technickej rady CEN (CEN/BT) 

Správa zo ZPC (PDF, 1,2 MB)

20. - 21. 04. 2015

Belgicko, Brusel

Účasť zástupcu na rokovaní pracovnej skupiny pre osobné ochranné prostriedky 

Správa zo ZPC (PDF, 129,4 kB)

20. - 23. 04. 215

Veľká Británia, Teddington

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny WELMEC WG 5 Dozor nad trhom

Správa zo ZPC (PDF, 255,7 kB)

20. - 24. 04. 2015

Taliansko, Valsamoggia

Účasť ako národný expert v rámci programu povinných posudzovaní "Joint Assessment" pri posudzovaní notifikovaných osôb v oblasti zdravotníckych pomôckok

Správa zo ZPC (PDF, 352,4 kB)

04. - 07. 05. 2015

Srbsko, Belehrad

Účasť na 31. zasadnutí Výboru WELMEC

Správa zo ZPC (PDF, 133,7 kB)

17. - 22. 05. 2015

Grécka republika, Atény

Účasť ako národného experta v rámci programu povinných posudzovaní "Joint Assessment" pri posudzovaní notifikovaných osôb v oblasti zdravotníckych pomôcok

Správa zo ZPC (PDF, 124,5 kB)

22. 05. 2015

Belgicko, Brusel

Účasť zástupcu na rokovaní pracovnej skupiny pre spotrebiče spaľujúce plynné palivá

Správa zo ZPC (PDF, 125,7 kB)

26. 05. 2015

Česká republika, Ostrava

Účasť na školení "Nové aspekty a trendy v oblasti aktívnych ZP pre monitorovanie signálov"

Správa zo ZPC (PDF, 212,5 kB)

27. - 28. 05. 2015

Nemecko, Berlín 

Účasť na 150. zasadnutí technickej rady CENELEC

Správa zo ZPC (PDF, 257,0 kB)

03. - 05. 06. 2015

Lotyšsko, Riga

Účasť na 4. európskom normalizačnom summite, 3. spoločnom štatutárnom zasadnutí Valných zhromaždení CEN a CENELEC, 43. Valnom zhromaždení CEN a 55. Valnom zhromaždení CENELEC

Správa zo ZPC (PDF, 282,0 kB)

15. - 18. 06. 2015

Poľsko, Varšava 

Účasť na zasadnutí WELMEC pracovnej skupiny WG 6 spotrrebiteľsky balené výrobky

Správa zo ZPC (PDF, 258,8 kB)

16. - 18. 06.2015

Švajčiarsko, Ženeva

Zasadnutie Výboru pre technické prekážky obchodu WTO (TBT WTO)

Správa zo ZPC (PDF, 136,7 kB)
16. - 19. 06. 2015

Bielorusko, Minsk

Účasť na 47. zasadnutí Medzištátneho výboru pre štandardizáciu, metrológiu a certifikáciu členských štátov Spoločenstva nezávislých štátov

Správa zo ZPC (PDF, 122,4 kB)

24. - 25. 06. 2015

Česká republika, Praha 

Zasadnutie pracovnej skupiny MARS 

Správa zo ZPC (PDF, 127,4 kB)

22. 07. 2015

Belgicko, Brusel

Účasť na pracovnom stretnutí so zástupcami Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (European Foundation for Quality Management)

Správa zo ZPC (PDF, 118,0 kB)

13. - 14. 09. 2015

Belgicko, Brusel

Účasť na zasadnutí Expertnej pracovnej skupiny CAF

Správa zo ZPC (PDF, 124,7 kB)

02. 10. 2015

Belgicko, Bruslel 

Pracovné stretnutie zástupcov Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (GROW) a zástupcov informačných stredísk pre technické prekážky obchodu (TBT WTO) členských krajín EÚ 

Správa zo ZPC (PDF, 126,2 kB)

07. 10. 2015

Belgicko, Brusel 

Účasť na výbore k nariadeniu 1025/2012 o európskej normalizácii 

Správa zo ZPC (PDF, 129,0 kB)

12. - 16. 10. 2015

Minsk, Bielorusko

Účasť na 79. Generálnom zasadnutí Medzinárodnej elektrotechnickej komisie IEC

Správa zo ZPC (PDF, 889,1 kB)

19. - 20. 10. 2015

Belgicko, Brusel

Účasť na zasadnutí Expertnej pracovnej skupiny pre emisiu hluku zariadení používaných vo vonkajšom prostredí (NOISE WP)

Správa zo ZPC (PDF, 205,5 kB)

27. - 28. 10. 2015

Belgicko, Brusel 

78. zasadnutie Technickej rady CEN (CEN/BT) 

Správa zo ZPC (PDF, 1,6 MB)

28. 10. 2015

Belgicko, Brusel

Účasť na rokovaní INTERNAL MARKET FOR PRODUCTS - posudzovanie zhody a akreditácia 

Správa zo ZPC (PDF, 366,8 kB)

05. 11. 2015

Belgicko, Brusel

Pracovné stretnutie k obsahovému zameraniu CAF Eventu 2016 

Správa zo ZPC (PDF, 120,6 kB)

16. 11. 2015

Belgicko, Brusel 

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (LVD WP) 

Správa zo ZPC (PDF, 136,0 kB)

18. 11. 2015

Belgicko, Brusel

Účasť slovenského zástupcu na rokovaní pracovnej skupiny pre osobné ochranné prostriedky

Správa zo ZPC (PDF, 123,6 kB)

28. 11. - 02. 12. 2015

Južná Kórea, Anyang-si 

Vykonanie posudzovania a plnenia notifikačných požiadaviek smernice 93/42/EEC a dokumentu EA 2/17:2014

Správa zo ZPC (PDF, 123,9 kB)

30. 11 - 04. 12. 2015

Švajčiarsko, Ženeva 

25. výročie zasadnutia PS pre stratégiu v oblasti regulačnej spolupráce a normalizácie WP.6 EHK OSN

Správa zo ZPC (PDF, 1,5 MB)

10. - 11.  decembra 2015

Česká republika, Praha 

Účasť na konferencii V4 "Aktuální problémy veřejné správy napříč zeměmi V4"

Správa zo ZPC (PDF, 122,9 kB)


Zahraničné pracovné cesty zrealizované v roku 2014

20. 01. 2014

Brusel, Belgicko

Zasadnutie pracovnej skupiny LVD

Správa zo ZPC (PDF, 133,9 kB)

28. - 31. 01. 2014

Moskva, Dubna, Ruská federácia

Rokovania so zástupcami SUJV DUBNA

Správa zo ZPC (PDF, 119,7 kB)

10. - 12. 02. 2014

Kišinev, Moldavsko

Výberové konanie k TW projektu MD/13/ENP/TR/14

Správa zo ZPC

20. 02. 2014

Brusel, Belgicko

Zasadnutie PS k smernici č. 93/42/EEC - zdravotnícke pomôcky (NBOG)

Správa zo ZPC (PDF, 839,4 kB)

11.3.2014

Brusel, Belgicko

Zasadnutie PS k smernici Emisie hluku na vonkajšom prostredí

Správa zo ZPC (PDF, 133,2 kB)

14. 03. 2014

Brusel, Belgicko

Účasť na výbore pre smernicu 98/34/ES

Správa zo ZPC (PDF, 130,1 kB)

16. - 23. 03. 2014

Gaithersburg, USA

Zasadnutie pracovnej skupiny MAA OIML (Mutal Acceptance Arrangement International Organization of Legal Metrology)

Správa zo ZPC  (PDF, 144,9 kB)

20. 03. 2014 

Brusel, Belgicko

Zasadnutie PS k smernici o tlakových zariadeniach a smernici o jednoduchých tlakových zariadeniach

Správa zo ZPC (PDF, 133,7 kB)

25. - 26. 03. 2014

Brusel, Belgicko

Účasť na rokovaní PS Komisie k smernici o strojových zariadeniach

Správa zo ZPC (PDF, 137,4 kB)

01. - 02. 04. 2014

Brusel, Belgicko

Zasadnutie Technickej rady CEN 

Správa zo ZPC

02. 04. 2014

Praha, Česká republika 

Účasť na školení "Klinické aspekty zdravotníckych prostředkú" 

Správa zo ZPC (PDF, 894,7 kB)

23. - 24. 04. 2014

Belehrad, Srbsko 

Účasť na rokovaní PS MARS 

Správa zo ZPC (PDF, 138,5 kB)

28. 04. 2014

Brusel, Belgicko

Účasť na úvodnom rokovaní PS Rady - nariadenie o OOP, o lanovkách 

Správa zo ZPC (PDF, 129,5 kB)

13. - 16. 05. 2014

Sarajevo, Bosna a Hercegovina 

30. zasadnutie výboru WELMEC

Správa zo ZPC (PDF, 155,6 kB)

13. 05. 2014

Brusel, Belgicko 

Účasť na zasadnutí PS k smernici o výťahoch 

Správa zo ZPC

15. 05. 2014 

Praha, Česká repubika 

Účasť na školení "Technické aspekty a hodnocení rizik pri posudzovaní ZP"

Správa zo ZPC  (PDF, 736,8 kB)

19. - 21. 05. 2014

Brusel, Belgicko 

Spoločné zasadnutie C.I.P. 

Správa zo ZPC  (PDF, 130,5 kB)

03. 06. 2014

Brusel, Belgicko 

Účasť na zasadnutí PS k akreditácii a posudzovaní zhody 

Správa zo ZPC

04. - 06. 06. 2014

Belehrad, Srbsko 

Rokovanie PS WELMEC WG6 - spotrebiteľský balené výrobky 

Správa zo ZPC (PDF, 133,8 kB)

10. - 13. 06. 2014

Istanbul, Turecko 

3rd European Standardization Summit, 54th CENELEC General Assembly, 41st CEN General Assembly

Správa zo ZPC (PDF, 957,5 kB)

11. - 12. 06. 2014

Brusel, Belgicko 

Zasadnutie PS pre meradlá pri EK 

Správa zo ZPC (PDF, 147,4 kB)

17. 06. 2014

Brusel, Belgicko

Účasť na rokovaní NBOG pre zdravotnícke pomôcky

Správa zo ZPC

17. - 19. 06. 2014

Ženeva, Švajčiarsko 

Účasť na zasadnutí výboru TBT WTO a súvisiacich aktivitách 

Správa zo ZPC (PDF, 151,7 kB)

20. 06. 2014

Brusel, Belgicko

5. zasadnutie výboru pre TN EK 

Správa zo ZPC

21. - 26. 06. 2014

Soči, Ruská federácia

Účasť na 45. zasadnutí Medzinárodného výboru pre štandardizáciu, metrológiu a certifikáciu členských štátov Spoločenstva nezávislých štátov (EASC) 

Správa zo ZPC (PDF, 134,8 kB)

02. 07. 2014

Brno, Česká republika 

Rokovanie o možnej spolupráci v oblasti vzdelávania technickej normalizácie 

Správa zo ZPC 

07. - 08. 07. 2014

Moskva, Ruská federácia

Rokovanie so zástupcami SUJV Dubna o rôznych spôsoboch usporiadania, resp. doriešenia otázky CC SR a rokovania so zástupcami štátnej korporácie Rosatom 

Správa zo ZPC (PDF, 120,0 kB)

08. 07. 2014

Brusel, Belgicko

Zasadnutie PS pre zariadenia a ochranné systémyurčené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (ATEX)

Správa zo ZPC (PDF, 1,2 MB)

10. - 11. 07. 2014

Brusel, Belgicko

Zasadnutie PS k smernici EP a Rady č. 2004/108/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a k Smernici EP a RAdy č. 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach 

Správa zo ZPC (PDF, 133,6 kB)

Správa zo ZPC (PDF, 144,2 kB)

26. 08. 2014

Zlín, Česká republika 

Účasť na školení - Technické aspekty a hodnotenie rizík pri posudzovaní zdravotníckych prostriedkov - 2. časť

Správa zo ZPC (PDF, 163,5 kB)

08. 09. 2014

Brusel, Belgicko

Účasť na rokovaní PS Rady pre technickú  harmonizáciu 

Správa zo ZPC (PDF, 127,2 kB)

08. - 15. 09. 2014

Rio de Janeiro, Brazília

Účasť na 37. Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO 

Správa zo ZPC (PDF, 3,3 MB)

16. - 17. 9. 2014

Dubna/Moskva, Ruská federácia

Rokovnia s SUJV Dubna o možnostiach a podmienkach ďalšej spolupráce v súvislosti s CC SR

Správa zo ZPC (PDF, 119,3 kB)

16. - 18. 09. 2014

Praha, Česká republika 

Účasť na 36. rokovaní PS WELMEC WG 2 

Správa zo ZPC (PDF, 138,6 kB)

18. 09. 2014

Brusel, Belgicko 

Zasadnutie pracovnej skupiny pre osobné ochranné prostriedky 

Správa zo ZPC (PDF, 150,5 kB)

29. 09. - 02. 10. 2014

Brusel, Belgicko 

Účasť na zasadnutí PS WELMEC WG 5 

Správa zo ZPC (PDF, 141,9 kB)

13. 10. 2014

Brusel, Belgicko

Pracovné stretnutie zástupcov informačných stredísk TBT WTO 

Správa zo ZPC

13. - 17. 10. 2014

Brusel, Belgicko

Účasť na XXXII. plenárnom zasadnutí C.I.P.

Správa zo ZPC (PDF, 133,8 kB)

22. - 25. 10. 2014

Miláno, Taliansko

Účasť na rokovaní pracovnej skupiny CEN - CENELEC

Správa zo ZPC

27. - 28. 10. 2014

Brusel, Belgicko

Účasť na technickej rade CEN

Správa zo ZPC  (PDF, 1,4 MB)

27. - 28. 10. 2014

Brusel, Belgicko

Zasadnutie pracovnej skupiny k smernici LVD

Správa zo ZPC (PDF, 137,2 kB)

28. - 29. 10. 2014

Brusel, Belgicko 

Účasť na rokovaní technickej rady CENELEC

Správa zo ZPC (PDF, 6,1 MB)

01. - 07. 11. 2014

Auckland, Nový Zéland 

Účasť na 49. zasadnutí CIML (International Committee of Legal Metrolgy)

Správa zo ZPC (PDF, 4,4 MB)

04. - 06. 11. 2014

Ženeva, Švajčiarsko 

Zasadnutie výboru pre technické prekážky obchodu TBT WTO

Správa zo ZPC (PDF, 147,2 kB)

05. - 06. 11. 2014

Brusel, Belgicko

Zasadnutie PS Komisie - smernica o strojových zariadeniach 

Správa zo ZPC

10. - 15. 11. 2014

Tokyo, Japonsko

Účasť na 78. Generálnom zasadnutí Medzinárodnej elektrotechnickej komisie IEC

Správa zo ZPC (PDF, 1,9 MB)

11. 11. 2014

Brusel, Belgicko

Rokovanie PS Rady pre technickú harmonizáciu - spotrebiče plynných palív

Správa zo ZPC

11. - 12. 11. 2014

Brusel, Belgicko

Účasť na zasadnutí PS pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC WP)

Správa zo ZPC (PDF, 134,5 kB)

12. - 14. 11. 2014

Ženeva, Švajčiarsko

Medzinárodná konferencia "Normalizácia a Inovovanie"

Správa zo ZPC (PDF, 122,2 kB)

17. - 21. 11. 2014

Paríž, Francúzsko

Účasť delegácie SR na 25. generálnej konferencii pre váhy a miery vo Versailles

Správa zo ZPC (PDF, 122,8 kB)

19. 11. 2014

Viedeň, Rakúsko

Návšteva skúšobne C.I.P. vo Viedni

Správa zo ZPC 

24. - 26. 11. 2014

Ženeva, Švajčiarsko

Zasadanie PS WP6 EHK OSN - pracovná skupina pre stratégiu v oblasti regulačnej spolupráce a normalizácie - WP6

Správa zo ZPC (PDF, 130,3 kB)

25. - 26. 11. 2014

Praha, Česká republika

Účasť na slávnostnom vyhlásení výsledkov Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za spoločenskou odpovědnost 

Správa zo ZPC (PDF, 125,2 kB)

26. - 28. 11. 2014

Brusel, Belgicko

42. zasadnutia CEN/AG 

Správa zo ZPC

07. - 10. 12. 2014

Paríž, Francúzsko

Zasadnutie PS WELMEC WG8 

Správa zo ZPC (PDF, 134,8 kB)

  Zahraničné pracovné cesty zrealizované v roku 2013

15. - 16. 01. 2013

Brusel, Belgicko

Zasadnutie pracovnej skupiny pre technickú harmonizáciu - Rozhodnutie EP a R 768/2008/ES

Správa zo ZPC

17. - 18. 01. 2013

Brusel, Belgicko

Working Party meeting on technical harmonisation 

Správa zo ZPC

23. - 24. 01. 2013

Brusel, Belgicko

Rokovanie pracovnej skupiny Rady pre technickú harmonizáciu - smernica o rekreačných plavidlách a vodných skútroch

Správa zo ZPC

24. - 25. 01. 2013

Brusel, Belgicko

Rokovanie pracovnej skupiny pre námorné plavidlá - návrh smernice o námornom vybavení 

Správa zo ZPC

28. - 29. 01. 2013

Brusel, Belgicko

Working Party meeting on technical harmonisation 

Správa zo ZPC

03. - 04. 02. 2013

Brusel, Belgicko

Rokovanie PSR - technická harmonizácia - zosúladenie vybraných smerníc 

Správa zo ZPC

20. - 21. 02. 2013

Brusel, Belgicko

Rokovanie pracovnej skupiny pre technickú harmonizáciu - zosúladenie deviatich smerníc s NLF

Správa zo ZPC

04. - 05. 02. 2013

Brusel, Belgicko

Rokovanie NBOG pre zdravotnícke pomôcky

Správa zo ZPC (PDF, 815,2 kB)

19. - 21. 02. 2013

Brno, Česká republika

9. Národná konferencia kvality vo verejnej správe

Správa zo ZPC

22. 02. 2013

Brusel, Belgicko

Rokovanie pracovnej skupiny pre námorné plavidlá - návrh smernice o námornom vybavení

Správa zo ZPC

28. 02. 2013

Brusel, Belgicko

Pracovné stretnutie Rady pre technickú harmonizáciu - k návrhu Smernice EP a Rady o rekreačných plavidlách a osobných vodných skútroch

Správa zo ZPC

03.  - 05. 03. 2013

Moskva, Ruská federácia

16. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a RF

 Správa zo ZPC (PDF, 1,1 MB)

05.  - 07. 03.2013

Brusel, Belgicko

Zasadnutie Výboru pre technické prekážky obchodu WTO

 Správa zo ZPC

07. - 09.  03. 2013

Brusel, Belgicko

Bilaterálne rokovanie s EK ohľadom prírodných liečivých vôd balených do spotrebiteľského obalu;
4-meeting of Customs 2013 EWG Implementation of the Guidelines for import controls in the area of the product safety

 Správa zo ZPC

13. 03.2013

Brusel, Belgicko

Účasť na stretnutí technických expertov pre zdravotnícke pomôcky

Správa zo ZPC (PDF, 49,9 kB)

14. - 15. 03. 2013

Brusel, Belgicko

Zasadnutie skupiny odborníkov pre výrobky na vnútornom trhu (IMP) a SOGS-MSG

Správa zo ZPC

26. - 28. 03. 2013

Praha, Česká republika

Účasť na 18. zasadnutí skupiny WELMEC WG 8

Správa zo ZPC (PDF, 756,0 kB)

21. - 23. 04. 2013

ST. Julians, Malta

Účasť nazasadnutí skupiny WELMEC WG 6

Správa zo ZPC (PDF, 1,1 MB)

12. - 15. 05. 2013

Istambul, Turecko

Účasť na 29. zasadnutí Výboru WELMEC

Správa zo ZPC (PDF, 1,4 MB)

21. - 25. 05. 2013

Brusel, Belgicko

Spoločné zasadnutie subkomisií C.I.P.

 Správa zo ZPC

22. - 24. 05. 2013

Brusel, Belgicko

Zasadnutie pracovnej skupiny pre strojové zariadenia

Správa zo ZPC

24. 05. 2013

Berlín, Nemecko

Účasť na rokovaní skupiny WP.6 EHK OSN

Správa zo ZPC

28. 05. 2013

Brusel, Belgicko

Zasadnutie pracovnej skupiny k smernici 98/34/ES

Správa zo ZPC

06. - 07. 06. 2013

Brusel, Belgicko

Účasť na rokovaní skupiny EK pre vnútorný trh výrobkov, podskupiny pre ICSMS 

Správa zo ZPC

06. - 07. 06. 2013

Bruslel, Belgicko

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny Komisie - smernica o výťahoch

Správa zo ZPC

05. - 08. 06. 2013

Ufa, Bakšírska republika

43. stretnutie Euro-Ázijskej Rady 

Správa zo ZPC

10. - 12. 06. 2013

Brusel, Belgicko

Účasť na zasadnutí výboru pre posudzovanie zhody telekomunikačných zariadení a trhového dozoru (TCAM) a PS ČS pre posudzovanie zhody telekomunikačných zariadení a trhového dozoru (TACM expert Group)

Správa zo ZPC

10. - 13. 06. 2013

Astana, Kazachstan 

6. zasadnutie na medzivládnej slovensko-kazašskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazachstanom 

Správa zo ZPC

13. - 14. 06. 2013

Brusel, Belgicko

Zasadnutie PS a výboru EK pre meradlá

Správa zo ZPC 

16. - 18. 06. 2013

Dubna, Ruská federácia

Rokovania so zástupcami SUJV Dubna

Správa zo ZPC 

16. - 20. 06. 2013 

Oslo, Nórsko

JOINT ASSESSMENT 

Správa zo ZPC

16. - 20. 06. 2013

Brusel, Belgicko

Market surveillance group, ADCO stroje 

Správa zo ZPC

17. - 20. 06. 2013

Ženeva, Švajčiarsko

Stretnutie zástupcov informačných stredísk TBT a zasadnutie výboru pre technické prekážky

Správa zo ZPC

24. 06. 2013

Brusel, Belgicko 

Rokovanie pracovnej skupiny Rady pre technickú harmonizáciu k návrhu smernice o RTTE - rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia 

Správa zo ZPC 

25. - 26. 06. 2013

Brusel, Belgicko 

Školenie a zasadnutie pracovnej skupiny k smernici č. 93/42/EEC-zdravotnícke pomôcky (NBOG) 

Správa zo ZPC

30. 06. - 01. 07. 2013

Brusel, Belgicko

Účasť na pracovnej skupine Rady - smernica RTTE  rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia

Správa zo ZPC

03. - 04. 07. 2013

Brusel, Belgicko

Rokovanie pracovnej skupiny pre pyrotechnické výrobky 

Správa zo ZPC

04. - 05. 07. 2013

Brusel, Belgicko

Stretnutie pracovnej skupiny Výboru pre normalizáciu

Správa zo ZPC

17. - 20. 07. 2013

Baku, Azerbajdžan

Výberové konanie pre twinnigový projekt "Support for the development of a modern system of standardization and technical regulations in Azerbaijan" 

Správa zo ZPC

25. - 26. 07. 2013

Brusel, Belgicko 

Účasť na pracovnej skupine Rady - smernica RTTE

Správa zo ZPC 

17. - 18. 09. 2013

Brusel, Belgicko

Účasť na rokovaní PS Rady - smernica RTTE 

Správa zo ZPC

23. - 26. 09. 2013

Paríž, Francúzko

Zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC WG2 

Správa zo ZPC 

24. - 27. 09. 2013

Praha, Česká republika

Účasť na 11. zasadnutí MARS 

Správa zo ZPC

24. - 26. 09. 2013

Petrohrad, Ruská federácia

Rokovania so zástupcami inštitútu NIIEFA Petrohrad  

Správa zo ZPC

01. - 02. 10. 2013

Brusel, Belgicko

Pracovná skupina Rady pre technickú harmonizáciu - smernica tlakové zariadenia

Správa zo ZPC

04. - 12. 10. 2013

Ho Chi Minh City, Vietnam

48. zasadnutie Medzinárodného výboru pre legálnu metrológiu (CIML)

Správa zo ZPC

06. - 07. 10. 2013

Brusel, Belgicko

Pracovná skupina Rady pre technickú harmonizáciu - smernica o rádiových zariadeniach 

Správa zo ZPC

14. 10. 2013

Brusel, Belgicko

Výbor pre smernicu 98/34/ES 

Správa zo ZPC

14. 10. 2013

Brusel, Belgicko

Pracovné stretnutie k fungovaniu notifikačného postupu podľa Dohody o technických prekážkach obchodu

Správa zo ZPC

17. - 18. 10. 2013 

Brusel, Belgicko

Zasadnutie PS Komisie pre výbušniny na civilné použitie

Správa zo ZPC

22. - 23. 10. 2013

Brusel, Belgicko

Účasť na rokovaní PS Rady pre technickú harmonizáciu - návrh smernite RTTE 

Správa zo ZPC

24. - 25. 10. 2013

Brusel, Belgicko

Zasadnutie skupiny expertov EÚ pre vnútorný trh výrobkov - plenárne zasadnutie

Správa zo ZPC

29. - 30. 10. 2013

Brusel, Belgicko 

Pracovná skupina Rady pre technickú harmonizáciu - smernica tlakové zariadenia

Správa zo ZPC

29. - 31. 10. 2013

Ženeva, Švajčiarsko

Zasadnutie Výboru pre technické prekážky obchodu a tematická rozprava (zvláštny a diferenciálny prístup, postupy posudzovania zhody)

Správa zo ZPC

05. - 06. 11. 2013

Brusel, Belgicko

Zasadnutie skupiny expertov EÚ pre vnútorný trh výrobkov - akreditácia a posudzovanie zhody 

Správa zo ZPC

07. 11. 2013

Brusel. Belgicko

Zasadnutie PS k smernici č. 93/42/EEC - zdravotnícke pomôcky (NBOG)

Správa zo ZPC

17. - 21. 11. 2013

Ženeva, Švajčiarsko

23. výročie zasadnutia WP.6 EHK OSN a Medzinárodná konferencia - normy a regulačný rámec

Správa zo ZPC

20. - 22. 11. 2013

Brusel, Belgicko

EMC a zasadnutie TCAM, TCAM EG

Správa zo ZPC

24. - 25. 11. 2013

Brusel, Belgicko

Vnútorný trh "3rd meeting of Committee on Standards"

Správa zo ZPC

24. - 25. 11. 2013

Brusel, Belgicko

Pracovná skupina Rady pre technickú harmonizáciu - smernica tlakové zariadenia

Správa zo ZPC

26. - 27. 11. 2013

Praha, Česká republika 

Príprava projetku TWINNIG 

Správa zo ZPC

28. - 29. 11. 2013

Brusel, Belgicko

Pracovná skupina Rady pre technickú harmonizáciu - smernica o rádiových zariadeniach

Správa zo ZPC

04. - 05. 12. 2013

Brusel, Belgicko

Zasadnutie PS EK pre meradlá

Správa zo ZPC

10. 12. 2013

Praha, Česká repbulika

Príprava projektu TWINNIG

Správa zo ZPC

05. - 06. 12. 2013

Brusel, Belgicko

Zasadnutie Výboru pre vzájomné uznávanie

Správa zo ZPC

11. - 12. 12. 2013

Brusel, Belgicko

Pracovná skupina Rady pre technickú harmonizáciu - smernica tlakové zariadenia

Správa zo ZPC

29. - 31. 12. 2013

Dubna, Ruská federácia

Rokovania so zástupcami SUJV Dubna

Správa zo ZPC

 

Zahraničné pracovné cesty zrealizované v roku 2012

10. - 11. 01. 2012

Brusel, Belgicko

Zasadnutie PS Rady pre technickú harmonizáciu

 Správa zo ZPC

15.  16. 01. 2012

Brusel, Belgicko

Zasadnutie PS Rady pre technickú harmonizáciu

 Správa zo ZPC

24. 01. 2012

Kodaň, Dánsko

Zasadnutie expertnej pracovnej skupiny modelu CAF

 Správa zo ZPC

26. - 27. 01. 2012

Brusel, Belgicko

Zasadnutie PS Rady pre technickú harmonizáciu

 Správa zo ZPC

31. 01. - 02. 02. 2012 

Brusel, Belgicko

34. zasadnutie výboru pre posudzovanie zhody a trhový dohľadv telekomunikáciách

 Správa zo ZPC

06. - 07. 02. 2012

Brusel, Belgicko

Working party meeting on Technical Harmonisation

 Správa zo ZPC

13. - 15. 21 . 2012

Brusel, Belgicko

 Zasadnutie PS EK k smernici o strojoch

 Správa zo ZPC

14. - 21. 2. 2012

Moskva, Ruská federácia

Zasadnutie vedeckej rady SUJV DUBNA

 Správa zo ZPC

15. - 17. 2 2012

Berlín, Nemecko

Účasť na 17. zasadnutí pracovnej skupiny WELMEC WG 8

 Správa zo ZPC

19. - 21. 2. 2012

Brusel, Belgicko

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny ADCO a WG pre zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (ATEX)

 Správa zo ZPC

27. – 29. 02. 2012

Praha, Česká republika

Účasť na 8. Národní konference kvality ve veřejné správě

 Správa zo ZPC

05 – 06. 03. 2012

Brusel, Belgicko

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny WG pre tlakové zariadenia

 Správa zo ZPC

21. – 23. 03. 2012

Valašské Klobouky, Česká republika

 Realizácia školení na základe zmluvy o spolupráci s Mestom Valašské Klobouky o implementácii modelu CAF určené pre manažment Mesta a akčný tím zlepšovania

 Správa zo ZPC

16. – 17. 04.  2012

Rím, Taliansko

Pravidelné zasadnutie expertnej európskej pracovnej skupiny modelu CAF

 Správa zo ZPC

25. – 27. 04. 2012

Krakov, Poľsko

Účasť na 28. zasadnutí Výboru WELMEC

 Správa zo ZPC

01. – 03. 05. 2012

Kodaň, Dánsko

Pravidelné zasadnutie európskej pracovnej skupiny pre inováciu verejných služieb

 Správa zo ZPC

09. 05. 2012

Valašské Klobouky, Česká republika

Poradenstvo pri písaní samohodnotiacej správy podľa modelu CAF v súlade so zmluvou medzi ÚNMS SR a MsÚ Valašské Klobouky

 Správa zo ZPC

04.- 05. 06. 2012

Brusel, Belgicko

Účasť na pravidelnom zasadnutí európskej expertnej pracovnej skupiny modelu CAF

 Správa zo ZPC

14. – 15. 06.2012

Valašské Klobouky, Česká republika

Realizácia tímového bodového hodnotenia - konsenzu na základe zmluvy o spolupráci s Mestom Valašské Klobouky o implementácii modelu CAF

 Správa zo ZPC

06.- 07. 06. 2012

Brusel, Belgicko

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre osobné ochranné prostriedky WG PPE

 Správa zo ZPC

22.06.2012

Brusel, Belgicko

Zasadnutie pracovnej skupiny k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh

 Správa zo ZPC

03. – 04.  09. 2012

Brusel, Belgicko

Účasť na pravidelnom zasadnutí expertnej európskej pracovnej skupiny modelu CAF

 Správa zo ZPC

24. – 28. 09. 2012

Briuni, Chorvátsko

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny WELMEC WG 2

 Správa zo ZPC

24. 09. 2012

Valašské Klobouky, Česká republika

 Účasť na posúdení na mieste Mestského úradu Valašské Klobouky

 Správa zo ZPC

 23. - 25. 10. 2012

Brusel, Belgicko

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre výbušniny určené na civilné použitie

 Správa zo ZPC

23. - 25. 10.2012

Brusel, Belgicko

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre osobné ochranné prostriedky (OOP)

 Správa zo ZPC

07. – 08. 11. 2012

Brusel, Belgicko

Účasť na rokovaní NBOG pre zdravotnícke pomôcky

 Správa zo ZPC

14. – 15. 11. 2012

Brusel, Belgicko

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC WP)

 Správa zo ZPC

11. - 12.  10. 2012

Brusel, Belgicko

 SOGS

 Správa zo ZPC

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 20. 12. 2016