English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Výzva na predkladanie ponúk - Slávnostný večer odovzdávania ocenení v rámci súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

12. máj 2016

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v nasledujúcich činnostiach: Príprava a realizácia slávnostného večera odovzdávania ocenení v rámci súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.


Dokument
pdf Výzva na predkladanie ponúk - Slávnostný večer odovzdávania ocenení v rámci súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (PDF, 303,9 kB) Stiahnuť (PDF, 303,9 kB)