English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou nad 5.000 € a výber dodávateľov od 18.4.2016

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava poškodenej fasády historickej budovy pri zachovaní jej pôvodného vzhľadu

15. júl 2016
Predmetom zákazky je vykonanie opravy poškodenej fasády, atiky a štukov, historických ozdôb pod strechou trojpodlažnej budovy, vrátane uvedenia opravených častí do pôvodného historického vzhľadu.

Výzva na predkladanie ponúk - Posúdenie, konzulting a splupráca pri dopracovaní ekonomických častí Návrhu transformačného projektu SMU spracovaného podľa údajov k 31.12.2015

17. jún 2016
Predmetom zákazky je ekonomické poradenstvo a spolupráca pri posúdení ekonomickej časti Návrhu transformačného projektu Slovenského metrologického ústavu ako príspevkovej organizácie v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skú...

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava interiéru historickej budovy

12. máj 2016
Predmetom zákazky je odvlhčenie a oprava kancelárskych priestorov v historickej budove, vrátane odstránenia plesní a zabezpečenia stien budovy pred ich ďalším vznikom.

Výzva na predkladanie ponúk - Slávnostný večer odovzdávania ocenení v rámci súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

12. máj 2016
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v nasledujúcich činnostiach: Príprava a realizácia slávnostného večera odovzdávania ocenení v rámci súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Výzva na predkladanie ponúk - XIII. národná konferencia o kvalite

12. máj 2016
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v nasledujúcich činnostiach: XIII. národná konferencia o kvalite Zabezpečenie preškolenia posudzovateľov súťaží Nárosdá cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednos...