English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou nad 1.000 € a výber dodávateľov do 17.4.2016

Výzva na dodanie cenovej ponuky na ekonomické poradenstvo

12. november 2014
Ekonomické poradenstvo a spolupráca pri príprave ekonomickej časti predtransformačného projektu príspevkovej organizácie v pôsobnosti rezortu

Výzva na dodanie cenovej ponuky na odstránenie havarijného stavu opadávajúcich rohov budovy ohrozujúcich chodník a parkovisko za budovou

3. november 2014
Odstránenie havarijného stavu opadávajúcich rohov budovy v dôsledku silných dažďov na ploche ohrozujúcich chodník a parkovisko vrátane uvedenia opravených častí do pôvodného historického vzhľadu sídla úradu na Štefanovičovej 3 v Bratislave

Výzva na dodanie cenovej ponuky na multifunkčné zariadenia

3. november 2014
Predmetom zákazky je dodanie 2 ks plnofarebných multifunkčných zariadení (tlač, kopírovanie, skenovanie) s nasledovnými minimálnymi parametrami

Výzva na dodanie cenovej ponuky na počítače a monitory

3. november 2014
Predmetom zákazky je dodanie 15 ks počítačov, vrátane klávesníc a myší, ako aj 15 ks monitorov pri rešpektovaní nasledovných minimálnych parametrov

Výzva na dodanie cenovej ponuky na zabezpečenie objektu Cyklotrónového centra SR na Karloveskej ulici v Bratislave proti neoprávnenému vstupu

28. október 2014
Zabezpečenie objektu Cyklotrónového centra SR na Karloveskej ulici v Bratislave proti neoprávnenému vstupu - všetkých možných prístupov z prízemia stavby montážou zábran, úprava okolia, vyčistenia priestorov a oddelenie priestoru ...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »