English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou nad 1.000 € a výber dodávateľov do 17.4.2016

Výzva na dodanie cenovej ponuky na zorganizovanie slávnostného večera odovzdávania ocenení

27. január 2015
Zorganizovanie slávnostného večera odovzdávania ocenení v rámci súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a zabezpečenie grafických prác v rámci aktivít ÚNMS SR v oblasti kvality.

Výzva na dodanie cenovej ponuky na návrh a realizáciu všetkých tlačovín súvisiacich so súťažami v rámci Národného programu kvality SR a ich dodanie

19. december 2014
Návrh a realizácia všetkých tlačovín súvisiacich so súťažami v rámci Národného programu kvality SR a ich dodanie.

Výzva na dodanie cenovej ponuky na metodické a organizačné zabezpečenie súťaží v rámci NPK SR

19. december 2014
Metodické a organizačné zabezpečenie súťaží v rámci NPK SR.

Výzva na dodanie cenovej ponuky na odvlhčenie historickej budovy drenážovaním

18. december 2014
Odvlhčenie časti historickej budovy drenážovaním a oprava poškodeného sokla historickej budovy sanačnou omietkou nad odvlhčeným priestorom sa týka časti budovy o dĺžke 85 m.

Výzva na dodanie cenovej ponuky na stravné poukážky

17. december 2014
Zabezpečenie dodávky stravných poukážok v nominálnej hodnote 4,00 € s predpokladaným termínom dodávok od 15.01.2015 do 30.04.2015.

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »