English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou nad 1.000 € a výber dodávateľov do 17.4.2016

Výzva na dodanie cenovej ponuky na prenájom Cloud služieb pre uskutočňovanie videokonferencií

25. február 2015
Verejný obstarávateľ požaduje prenájom Cloud služieb pre uskutočňovanie HW videokonferencií a SW klientov PC s extrémne rýchlym spojením.

Výzva na dodanie cenovej ponuky na upratovacie a čistiace práce administratívnej budovy

11. február 2015
Predmetom zákazky je vykonávanie upratovacích a čistiacich prác v priestoroch administratívnej budovy

Výzva na dodanie cenovej ponuky na správu a administráciu informačných technológií

11. február 2015
Verejný obstarávateľ požaduje vykonávať služby súvisiace so zabezpečením prevádzky vnútorných informačných systémov na pracoviskách ÚNMS SR. 

Výzva na dodanie cenovej ponuky na opravu atiky a štukov historickej budovy

11. február 2015
Predmetom zákazky je vykonanie opravy poškodenej atiky a štukov, historických ozdôb pod strechou trojpodlažnej budovy, vrátane uvedenia opravených častí do pôvodného historického vzhľadu.

Výzva na dodanie cenovej ponuky na zorganizovanie XII. národnej konferencie o kvalite

27. január 2015
Zorganizovanie XII. národnej konferencie o kvalite, zabezpečenie preškolenia posudzovateľov Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť a spracovanie prípadových štúdií a školiacich materiálov k me...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »