English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou nad 1.000 € a výber dodávateľov do 17.4.2016

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Metodické a organizačné zabezpečenie súťaží v rámci NPK SR

28. december 2015
Informačné semináre k súťaži Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016.

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Návrh a realizácia všetkých tlačovín súvisiacich sú súťažami v rámci Národného programu kvality SR a ich dodanie

28. december 2015
Slávnostný večer odovzdávania ocenení súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016 a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016 - grafické a tlačiarenské práce.

Výzva na predkladanie ponúk - Uverejnenie odborných článkov venovaných činnostiam ÚNMS SR v odbornom časopise

28. október 2015
spropagovanie Národnej ceny SR za kvalitu na titulnej strane odborného časopisu zameraného na rovnakú alebo obdobnú problematiku, vytlačenie a dodanie 320 ks výtlačkov časopisu.

Výzva na predkladanie ponúk - Posúdenie a spolupráca pri vypracovaní právnych častí tranformačného projektu

8. október 2015
Predmetom zákazky je právne poradenstvo a spolupráca pri riadení a realizácii procesu transfomácie príspevkovej organizácie v pôsobnosti rezortu.

Výzva na predkladanie ponúk - "Konzulting a spolupráca pri posúdení ekonomických častí Návrhu transformačného projektu"

24. september 2015
Predmetom zákazky je konzulting a spolupráca pri posúdení ekonomickej časti návrhu predloženého transformačného projektu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »