English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vyhodnotenie kontraktov ÚNMS SR

Kontrakty ÚNMS SR

KONTRAKT č. 1/2010 uzatvorený medzi ÚNMS SR a SMÚ na plnenie úloh a rozvoja národných etalónov Slovenskej republiky a ďalších úloh vyplývajúcich pre Slovenský metrologický ústav zo zákona č.142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z.

VYHODNOTENIE KONTRAKTU č.1/2010 medzi ÚNMS SR a SMÚ

Kontrakt bol vyhodnotený  SMÚ (16.2.2011)  a v zmysle čl.7, bod.7.2 kontraktu bol vykonaný kontrolný deň (22 - 23.2.2011). Následne boli  vyhodnotenie kontraktu a výsledky kontrolného dňa predložené na rokovanie Dozornej rady SMÚ dňa 28.2.2011. Na rokovaní DR SMÚ bol  kontrakt hodnotený z pohľadu kontrolného dňa, odboru metrológie ÚNMS SR a predsedu DR SMÚ. Kontrakt bol hodnotený z hľadiska vecného plnenia kontrahovaných úloh ako splnený. Pripomienky a návrhy z DR SMÚ budú zverejnené v aktualizovanom znení Vyhodnotenia kontraktu č.1/2010.

Vyhodnotenie kontraktu ÚNMS SR a SMÚ (PDF, 1,8 MB)

Príloha 1-3 (PDF, 261,7 kB)

Príloha 4 (PDF, 59,8 kB)

Po vyhodnotení ekonomickej stránky kontraktu bude vykonané  v zmysle čl.7, bod. 7.3 Komplexné hodnotenie kontraktu č.1/2010 a bude zverejnené Záverečné hodnotenie kontraktu č.1/2010 ako súčasť verejného odpočtu.“


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016