English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 

Vyhlásenie o prístupnosti

Technické informácie

Obsah webového sídla zohľadňuje všetky povinné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy v súlade s Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z. Medzi nedostatky, ktoré sa priebežne opravujú, patria chýbajúce textové popisy niektorých obrázkov a pri niektorých odkazoch na súbory chýbajúce informácie o type a veľkosti súborov.

Obsah je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS) a jazyka JavaScript.

Webové sídlo má prístupný RSS kanál tlačových správ.

Webmaster

Technickým prevádzkovateľom je spoločnosť ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 21. 11. 2019